حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از دوره‌های پسادکترا

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور برنامه حمایت از دوره‌های ‏تحقیقاتی پسادکترا را با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در دستور کار ‏خود قرار داد.

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در راستای تحقق اهداف و اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور و کمک به توسعه زیرساخت‌های پژوهشی، برنامه حمایت از دوره‌های ‏تحقیقاتی پسادکترا را با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در دستور کار ‏خود قرار داده است.‏

هدف اصلی از اجرای این طرح حمایتی، افزایش توانمندی و توسعه دستاوردهای پژوهشی متقاضیان عضویت در هیات‌ علمی دانشگاه‌ها و ‏مراکز پژوهشی عنوان شده است.‏

براساس دستورالعمل اجرایی این دوره که بر روی پایگاه اینترنتی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور منتشر شده است، ‏پژوهشگران پس از پذیرش به عنوان محقق پسا دکترا در یک دانشگاه یا مرکز پژوهشی، می‌توانند با تعریف یک طرح پژوهشی با هماهنگی یکی از ‏اعضاء هیات علمی آن مرکز علمی و در چارچوب اولویت‌های صندوق، از این حمایت بهره‌مند شوند.
 ‏
محققان و پژوهشگران می‌توانند برای آگاهی از جزئیات این طرح حمایتی به پایگاه اینترنتی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران ‏کشور ‏ مراجعه کنند.‏