ثبت پتنت فناوری ذرات لیپو در ارتباط با پروتئین غشایی

شرکت اینتگرال مولکولار که از پیشگامان معرف‌‌های پروتئین غشایی است خبر از صدور پتنت مربوط به روش تولید «ذرات لیپو» (Lipoparticles) داد.

شرکت اینتگرال مولکولار که از پیشگامان معرف‌های پروتئین غشایی است خبر از صدور پتنت مربوط به روش تولید «ذرات لیپو» (Lipoparticles) داد. با استفاده از این ذرات می‌توان پروتئین‌های غشایی بسیار فشرده برای کاربردهای کشف دارو و پادتن تولید کرد.

دکتر جوزف راکر، مدیر تحقیق و توسعه در شرکت اینتگرال مولکولار و از مخترعین این پتنت می‌گوید: «ذرات لیپو، یک فناوری در مقیاس نانو است که فشرده‌سازی و دستکاری پروتئین‌های غشایی پیچیده و تبدیل آنها به پروتئین‌های محلول را میسر می‌سازد، روش منحصر به فرد ما برای تولید و خالص‌سازی ذرات لیپو، امکان تولید معرف‌های پروتئین غشایی فوق‌العاده خالص و بسیار پایداری که برای کشف پادتن، غربالگری با توان بالا و بررسی خصوصیات دقیق پروتئین بسیار کارآمد هستند فراهم می‌کند.»

پتنت به شماره US8158130 توسط دومس و همکارانش در دانشگاه پنسیلوانیا و در ادامه پتنت قبلی، توسط اداره ثبت اختراع امریکا در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۱۲ و با موضوع ترکیب درصد ذرات لیپو منتشر شد. حق لیسانس هر دو پتنت که در مورد ذرات لیپو است در سراسر جهان بصورت انحصاری در اختیار اینتگرال مولکولار است. پتنت‌های دیگری که این فناوری را پوشش می‌دهند فعلا وضعیت نامعلومی دارند.

اینتگرال مولکولار ذرات لیپو را براساس سفارش مشتری با پروتئین‌های غشایی مشخص شده توسط کاربر تولید می‌کند. هر محموله ذرات لیپو از لحاظ کیفیت کنترل و با پروتکل‌های فنی برای کاربردهای مربوطه مطابقت داده می‌شود. این اقدامات شامل غربالگری پادتن‌ها، سنجش با زیست حسگر و سنجش ELISA است.