پرداخت ۷۰ میلیارد‌ ریال حمایت‌تشویقی به ۸۴۷۳ محقق در سال ۹۱

ستاد توسعه فناوری نانو در اسفند ماه ۹۱ مبلغ ۲۴ میلیارد ریال به ۱۷۳۶ محقق فناوری نانو پرداخت نموده است. گفتنی است ستاد نانو در سال ۹۱ بیش از ۷۰ میلیارد ریال حمایت‌ تشویقی پرداخت کرده است.

ستاد توسعه فناوری نانو در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۱ مبلغ ۲۴ میلیارد ریال به ۱۷۳۶ محقق فناوری نانو پرداخت نموده است. این حمایت‌ها مربوط به افرادی است که مدارک آنها تا آخر آذر ماه ۱۳۹۱ در ستاد نانو داوری و تایید شده است:

پرداخت انجام شده در اسفند ماه ۹۱
نوع حمایت تعداد (نفر) مبلغ (ریال)
پایان نامه کارشناسی ارشد (دانشجو) ۶۳ ۳۸۴،۰۰۰،۰۰۰
پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما) ۳۵ ۱۱۱،۰۰۰،۰۰۰
پایان‌نامه دکتری (دانشجو) ۱۶ ۲۸۸،۰۰۰،۰۰۰
پایان‌نامه دکتری(استاد راهنما) ۹ ۸۱،۰۰۰،۰۰۰
مقاله ISI ۱۴۰۳ ۲۱،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰
حمایت از دانشجویان پسادکتری (انکوباتور) ۴ ۸۱،۰۰۰،۰۰۰
مقاله علمی پژوهشی ۷۷ ۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰
ارائه مقاله در کنگره خارجی ۱۱۵ ۶۰۷،۵۰۰،۰۰۰
چاپ کتاب ۵ ۱۱۸،۰۰۰،۰۰۰
برگزاری همایش ۳ ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰
پایان نامه خوش آتیه ۶ ۹۰،۰۰۰،۰۰۰
مجموع ۱۷۳۶ ۲۴،۰۵۰،۵۰۰،۰۰۰

گفتنی است در سال ۱۳۹۱ بیش از ۹۶۰۰ مدرک برای دریافت حمایت تشویقی به ستاد ارسال شده است که از این میان بیش از ۷۵۰۰ مدرک (۷۸%) مورد قبول قرار گرفته و ۸۸۰ مدرک (۹%) مردود اعلام شده‌اند مابقی موارد نیز در حال داوری و ناقص اعلام شده‌اند. با توجه به مدارک دریافت شده‏، ستاد در این سال می‌بایست بیش از ۹۰ میلیارد ریال حمایت تشویقی به محققان پرداخت کند که تا انتهای سال بیش از ۷۰ میلیارد ریال از این حمایت‌ها پرداخت شده و مابقی نیز در حال پیگیری برای پرداخت است.

خلاصهای از پرداختهای انجام شده در سال ۱۳۹۱

نوع حمایت
تعداد مبلغ (ریال)
پروپوزال و پایان نامه ارشد ۵۲۵۶ ۲۳٫۹۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰
پروپوزال و پایان نامه دکتری ۱۱۲۳ ۱۵٫۲۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰
مقاله ISI ۲۰۹۴ ۳۲٫۴۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰


شایان ذکر است؛ افراد در صورت ویرایش شماره‌حساب خود بر روی پایگاه اینترنتی حمایت‌های تشویقی، لازم است مراتب را از طریق پست الکترونیکی hrdc@nano.ir اطلاع دهند.