گزارشی از درخواست‌های حمایت‌تشویقی ثبت‌شده در بهار ۹۲ ‏

از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان خردادماه، ۲۸۸۲ درخواست برای دریافت حمایت تشویقی در پایگاه اینترنتی ستاد نانو ثبت شده‌ است. در ادامه گزارشی از درخواست‌های ثبت شده و روند حمایت آمده است. ‏

از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان خردادماه، ۲۸۸۲ درخواست، شامل مقالات ‏ISI، پروپوزال‌های دانشجویی، پایان‌نامه‌های دفاع شده، مقالات علمی پژوهشی ‏داخلی (انگلیسی و فارسی)، مقالات ارائه شده در کنگره‌های خارجی و سایر مدارک مانند کتب چاپ شده ‏در حوزه فناوری نانو، برای دریافت حمایت تشویقی در پایگاه اینترنتی ستاد نانو ثبت شده است.

تمامی مدارک بجز پایان‌نامه‌های دانشجویی توسط سیستم آنلاین حمایت ‏تشویقی دریافت می‌شوند و پایان‌نامه‌ها به صورت صحافی شده و پستی به ستاد ارسال شده‌اند. هر چند ‏برای دریافت حمایت تشویقی تمامی موارد، ثبت درخواست در سیستم آنلاین ضروری است.‏

جدول (۱): تعداد درخواست‌های ثبت شده و انواع آنها

                            عنوان مدرک                          
تعداد ‏مدارک
مقالات ‏ISI‎ ۱۱۳‎۹
پروپوزال‌های دانشجویی ۷۹۲
پایان‌نامه‌های دانشجویی    ‎  ‎ ۶۷۵‎
مقالات علمی پژوهشی ۱۳۷
مقالات کنگره ارائه شده در کنگره‌های خارجی ۵۰
سایر مدارک ۸۹‎
کل ۲۸۸۲

همانگونه که در جدول ۱ مشاهده می‌شود بیشترین تعداد مدارک مربوط به مقالات ‏ISI‏ با ۱۱۳۹ مدرک ‏است که به طور میانگین در هر ماه ۳۸۰ مقاله است. البته با توجه به نمودار زیر بیشترین تعداد مدارک ‏در اردیبهشت‌ماه ثبت شده است که تعداد کم مدارک در فروردین و کاهش تعداد در خرداد نسبت ‏به اردیبهشت می‌تواند به دلیل تعطیلات باشد.‏

filereader.php?p1=main_b50951613bcd649dc 

وضعیت مدارک پس از ثبت درخواست
پس از ثبت درخواست حمایت تشویقی توسط محققان و قبل از ارسال مدارک به کمیته علمی ستاد برای ‏داوری، مدارک توسط کمیته کارشناسی دبیرخانه حمایت تشویقی ستاد بررسی می‌شوند و برای هر مدرک ‏وضعیتی را به کاربر اعلام می‌کنند.‏

انواع وضعیت‌ها
•    مدارک شما کامل است و برای داوری ارسال خواهد شد:‏
در این وضعیت فرد تمامی مدارکش را به صورت کامل برای ستاد ارسال کرده است و پس از آن، حوزه ‏تحقیقاتی مدارک برای ارسال به داوری مشخص خواهد شد. در این مرحله با توجه به رشته و زمینه ‏تحقیقاتی محقق، مدارک برای داوران مختلف مانند حوزه نانوسیالات، نانوکاتالیست، فیزیک نانومحاسباتی، ‏شیمی نانومحاسباتی و … ارسال خواهد شد.‏

•    درخواست شما به دلیل مغایرت با آیین نامه مردود است:‏
این وضعیت برای درخواست‌هایی اعلام خواهد شد که محقق برخلاف آیین‌نامه، درخواست حمایت ‏تشویقی داده است. به عنوان مثال فردی غیر از نویسنده مسئول یا اول درخواست حمایت تشویقی مقاله ‏ISI‏ داده است.‏

•    نقص مدارک
این وضعیت همانگونه که در جدول مشاهده می‌شود برای درخواست‌ پروپوزال‌های دانشجویی درصد ‏بالایی (۲۸%) بوده که علاوه بر صرف هزینه و وقت زیاد برای ستاد، باعث طولانی شدن چرخه داوری ‏می‌شود.‏

انواع نقص:‏
پروپوزال‌های دانشجویی: ‏
‏۱٫‏    عدم ارسال گواهی تصویب پروپوزال در سربرگ دانشگاه، فاقد مهر و امضا، فاقد تاریخ و شماره؛
‏۲٫‏    عدم ارسال گزارش کار تکمیل شده، ‏

مقالات ‏ISI‏:‏
‏۱٫‏    عدم ارسال تاییدیه نویسنده مسئول؛
‏۲٫‏    عدم ارسال نسخه چاپی مقاله؛ (معمولا نسخه آنلاین ارسال می‌شود)‏
‏۳٫‏    وارد نکردن اسامی کامل سایر نویسندگان مقاله؛

پایان‌نامه‌ها: ‏
‏۱٫‏    عدم ارسال گواهی دفاع،
‏۲٫‏    عدم ارسال ‏CDحاوی فایل ‏Word‏ و ‏PDF؛
‏۳٫‏    ثبت نکردن درخواست خود در سیستم ارسال و دریافت نکردن کد رهگیری.‏

جدول (۲): تعداد مدارک دریافت و بررسی شده و انواع وضعیت آنها‏

                         نوع مدرک                       
  سایر وضعیت‌ها  
  وضعیت ناقص  
   وضعیت کامل   
   تعداد کل  
مقالات ‏ISI ‎ ‎(%۸)۱۱۹  ‎(%۱۵)۲۱۳  ‎(%۷۷)۱۰۸۲ ۱۴۱۴
پروپوزال‌های دانشجویی ‎(%۱۰)۱۲۶ ۳۶۰(%۲۸) ۷۸۸(%۶۲)‎ ۱۲۷۴‏
پایان‌نامه‌های دانشجویی ‎(%۳)۲۰ ۹۷(%۱۲) ۶۶۶(%۸۵)‎ ۷۸۳
مقالات علمی پژوهشی ۲۰(%۱۰) ‎(%۲۴)۴۸ ۱۳۶(%۶۷)‎ ۲۰۴‏
مقالات ارائه شده در کنگره‌های خارجی  ‎(%۱۶)۱۹  ‎(%۶۱)۷۱ ۲۶(%۲۲)‎ ‏۱۱۶

نکته قابل توجه: این گزارش برای ۳ ماه اول سال و از اول فروردین تا ۳۱ خردادماه ۱۳۹۲ آماده شده ‏است و علت تفاوت تعداد مدارک در دو جدول ۱ و ۲ (به عنوان مثال مقالات ‏ISI‏) این است که جدول ۱ ‏نشان‌دهنده تعداد درخواست‌هایی است که در سیستم آنلاین ثبت شده و هنوز بررسی نشده‌اند ولی جدول ‏‏۲ تعداد درخواست‌هایی را نشان می‌دهد که دریافت و بررسی شده‌اند و با توجه به اینکه تعدادی از ‏مدارک بررسی شده، ثبت آنها قبل از این بازه زمانی (مثلاً اسفندماه ۱۳۹۱) انجام شده است لذا تعداد در ‏جدول ۲ بیشتر از جدول ۱ است. ‏

همچنانکه در نمودار زیر مشاهده می‌شود بیش از ۲۰% از مدارک به طور ناقص توسط کابران برای ستاد ‏ارسال می‌شود که علت اصلی آن مطالعه نکردن کامل آیین‌نامه حمایت تشویقی قبل از ارسال درخواست ‏است.

filereader.php?p1=main_bc9342b1d8bd22e00