تلاش اتحادیه اروپا برای توسعه نانوپزشکی

پلت‌فورم فناوری اروپا در نانوپزشکی (‏ETPN‏) و پروژه ‏NANOMED2020‎‏ به تازگی ‏مقاله‌ای را با عنوان «مشارکت نانوپزشکی در افق ۲۰۲۰» در برنامه آتی تحقیقات و نوآوری اروپا تا سال ‏‏۲۰۲۰، منتشر کرده است.

پلت‌فورم فناوری اروپا در نانوپزشکی (‏ETPN‏) و پروژه ‏NANOMED2020‎‏ به تازگی ‏مقاله‌ای را با عنوان «مشارکت نانوپزشکی در افق ۲۰۲۰» در برنامه آتی تحقیقات و نوآوری اروپا تا سال ‏‏۲۰۲۰، منتشر کرده است. این سند راهبردی، دربرگیرنده مجموعه‌ای از پیشنهادات کلیدی برای اتحادیه ‏اروپا و دولت‌های عضو آن است تا با اتکا بر آن، یک اکوسیستم مطلوب برای کاربرد موفقیت‌آمیز ‏نانوپزشکی در اروپا ایجاد نمایند. سند مذکور با اتکا بر فعالیت‌هایی ایجاد شده است که به دنبال ‏مدیریت انتقال فناوری‌نانو از یک فناوری توانمندساز کلیدی (‏KET‏) به محصولات پزشکی ابداعی و ‏جدید است.
  ‏
در حال حاضر فناوری‌نانو، راهکارهای پزشکی مختلفی را  در حوزه درمان و تشخیص ارائه می‌کند. ‏برای مثال دارورسانی نانو، برای درمان بیماری‌های حوزه سرطان و سایر بیماری‌ها، محصولات جدید ‏ارائه می‌کند. بعلاوه، خواص مبتنی بر نانوی زیادی نظیر عامل‌های تصویربرداری جدید یا مواد هوشمند، ‏پیش‌نیاز عملی شدن پزشکی شخصی هستند. ‏

معرفی فناوری‌نانو در کاربردهای پزشکی مستلزم این است که ذی‌نفعان نانوپزشکی، فرایند نوآوری ‏باز را که زیربنای انتقال نتایج تحقیقات به آزمایشگاه است درک نموده و از آن استفاده نمایند. ‏

بهترین گزینه برای کاربرد موفقیت‌آمیز مدل نوآوری باز در اروپا، ایجاد یک زنجیره عرضه‌ای است ‏که دربرگیرنده محصولات نانوپزشکی سازگار با راهبردها و فرایندهای صنعتی باشد. ایجاد این زنجیره ‏عرضه جدید، مستلزم تغییر اساسی تفکر کلیه ذینفعان، و تقویت یک سازمانی است که به طور فعالانه، ‏اثربخشی فرایند انتقال نتایج تحقیقات اعضای خود (دانشگاه‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط ‏‏(‏SMEs‏))  را برای کمک به احیای صنعت در اروپا، مدیریت کند. وظایف کلیدی این سازمان ‏عبارتند از:‏

-یک کمیته مشاوره انتقال با ترکیبی از متخصصان صنعتی باتجربه که بتوانند فیلترهای نوآوری ‏افقی را در طرح‌های تحقیق و توسعه دانشگاه‌ها و ‏SMEs ‏ جهت انتخاب، راهنمایی و پیشبرد ‏بهترین مفاهیم قابل انتقال به سمت نوآوری، بکار برند. ‏

‏-زیرساخت‌های جدید حامی انتقال مواد نانوپزشکی:‏
•    یک آزمایشگاه تعیین مشخصات نانو؛
•    یک خط پایلوت اروپایی برای تولید انبوه دسته‌هایی از آزمایش‌های کلینیکی؛
•    یک شبکه اروپایی از مراکز تعالی پیش‌بالینی؛
•    هماهنگی تلاش‌های اروپا در حوزه نانوپزشکی با سازمان‌‌های فعال در بخش ‏آزمایشگاه‌ها؛

ETPN‏ یک پلت‌فروم ارتباطات بی‌طرف و یک کانون تفکر برای دانشگاه، ‏SMEs‏ و صنعت است که چگونگی تعامل آنها برای انتقال اختراعات علمی به محصولات بخش سلامت را شناسایی ‏می‌کند.
 ‏
ETPN‏ با همکاری کمیسیون اروپا و سازمان‌های صنعتی بخش سلامت، به دنبال بحث و بررسی ‏چگونگی تبدیل فناوری‌نانو از یک فناوری توانمندساز کلیدی به محصولات پزشکی ابداعی و جدید ‏برای کمک به بیماران است.
 ‏
متن کامل این مقاله به طور رایگان از اینجا قابل دریافت است.‏