اسامی برگزیدگان آزمون توانمندی تدریس اعلام شد

اسامی ۳۱ برگزیده آزمون توانمندی تدریس از سوی دبیرخانه مسابقه اعلام شد.‏ ‏از بین شرکت‌کنندگان سومین مسابقه فناوری نانو که به سوالات مربوط به آزمون توانمندی پاسخ دادند، ۱۶ نفر گواهی ‏تدریس «تراز ج»، ۷ نفر گواهی تدریس «تراز ب»، و ۸ نفر گواهی ‏تدریس «تراز الف» دریافت کردند.‏

اسامی برگزیدگان آزمون توانمندی تدریس که همزمان با سومین مسابقه ملی فناوری نانو برگزار شد، از سوی ‏دبیرخانه مسابقه اعلام شد.‏

سومین مسابقه ملی فناوری نانو از ۱۰۰ سوال چهار گزینه‌ای و چهار سوال تشریحی ویژه علاقمندان به دریافت ‏گواهی توانمندی تدریس تشکیل شده بود. ۴۰۴ نفر در این آزمون به سوالات تشریحی پاسخ دادند که از این میان ‏‏۳۱ نفر؛ ۱۶ نفر گواهی ‏تدریس «تراز ج»، ۷ نفر گواهی تدریس «تراز ب»، و ۸ نفر گواهی ‏تدریس «تراز الف» دریافت ‏کردند.‏

نحوه محاسبه نمره افراد برای دریافت گواهی توانمندی تدریس به شرح زیر است:‏‎
‎• ‎افرادی که حداقل ۶۰ درصد نمره علمی نفر اول آزمون و ۶۰ درصد نمره آموزشی از سوالات تشریحی را کسب ‏‏کرده‌اند، گواهی تدریس تراز «ج»‏‎ ‎دریافت می‌کنند.‏‎ ‎ ‎
‎•‎افرادی که حداقل ۷۰ درصد نمره علمی نفر اول آزمون و ۶۰ درصد نمره آموزشی از سوالات تشریحی را کسب ‏کرده‌اند، ‏گواهی تدریس تراز «ب» دریافت می‌کنند‎.‎
‎• ‎افرادی که حداقل ۸۰ درصد نمره علمی نفر اول آزمون و ۶۰ درصد نمره آموزشی از سوالات تشریحی را کسب ‏‏کرده‌اند، گواهی تدریس تراز «الف» دریافت می‌کنند‎.‎
‎ ‎
گفتنی است افراد دارای این گواهی می‌توانند با برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی از حمایت‌های تشویقی ‏ستاد نانو برخوردار گردند. اسامی افراد در جدول زیر آمده است.‏

                  نام فرد                
          مقطع          
           رشته           
تراز علمی ‏مسابقه 
امتیاز ‏آموزشی 
نتیجه ‏نهایی
امیرحسن ‏مهدی زاده ‏مقدم کارشناسی ‏ارشد مهندسی ‏فناوری نانو ‎۵۸۲۵ ۷۵ الف
محمدجعفر ‏مولایی دکتری ‏تخصصی مهندسی مواد ‎۵۷۹۱ ۱۰۰ الف
علی رحیمی ‏نژاد کارشناسی ‏ارشد نانو فناوری ‏پزشکی ۵۷۵۸ ۶۰ الف
ابوذر رمضانی ‏فرخانی کارشناسی ‏ارشد پزشکی ۵۷۲۴ ۸۰ الف
فاطمه ‏عسجدی دکتری ‏تخصصی مهندسی مواد ۵۳۲۰ ۹۰ الف
علی ماجدی دکتری ‏تخصصی نانوشیمی ۵۱۱۸‎ ۶۵ الف
سید یحیی ‏رهنمایی کارشناسی ‏ارشد مهندسی مواد ۴۹۱۶ ۸۰ الف
علی دهقان ‏همدان کارشناسی ‏ارشد مهندسی مواد ‎۴۸۱۵ ۶۰ الف
نسترن نصرت ‏تاج الدین کارشناسی ‏ارشد مهندسی ‏فناوری نانو ‎۴۵۱۲ ۷۵ ب
فاطمه شاکری ‏زاده شیرازی دکتری ‏تخصصی شیمی ۴۴۷۸ ۷۰ ب
ماندانا جلالی دکتری ‏تخصصی فیزیک ۴۴۷۸ ۹۰ ب
فاطمه خاشعی ‏ورنامخواستی کارشناسی ‏ارشد شیمی ‎۴۴۴۴ ۸۰ ب
الهه ناز ‏پرهیزگار دکتری ‏تخصصی داروسازی ۴۳۱۰‎ ۹۰ ب
محمد حسن ‏فرجی کارشناسی ‏ارشد مهندسی ‏فناوری نانو ۴۱۷۵ ۶۰ ب
سیروس ‏طیبی دکتری ‏عمومی پزشکی ۴۱۷۵ ۸۰ ب
خدیجه خدرلو دکتری ‏تخصصی مهندسی ‏فناوری نانو ۴۰۰۷ ۶۰ ج
علی پیامی کارشناسی ‏ارشد مهندسی مواد ۳۹۰۶ ۷۵ ج
نرگس ‏فروزیده دکتری ‏تخصصی نانو فناوری ‏پزشکی ۳۷۷۱ ۶۰ ج
مرضیه ‏مردعلی کارشناسی ‏ارشد مهندسی ‏فناوری نانو ۳۷۰۴‎ ۶۵ ج
محمدرضا ‏بسکابادی کارشناسی مهندسی ‏شیمی ۳۶۷۰ ۶۵ ج
عبدالحمید ‏زارع کارشناسی ‏ارشد مهندسی ‏شیمی ۳۶۷۰ ۶۰ ج
مریم ‏عبداللهی کارشناسی ‏ارشد مهندسی ‏شیمی ۳۶۳۶ ۶۵ ج
حورا نکونام کارشناسی ‏ارشد زیست شناسی ۳۶۳۶ ۶۰ ج
مریم حسینی کارشناسی ‏ارشد مهندسی مواد ۳۶۳۶ ۷۰ ج
فاطمه سادات ‏تلاتری کارشناسی ‏ارشد مهندسی ‏فناوری نانو ۳۶۳۶ ۶۰ ج
زهرا محمدپور دکتری ‏تخصصی شیمی ۳۵۶۹ ۶۰ ج
میثم هادیان ‏پزوه کارشناسی شیمی ۳۵۳۵ ۷۵ ج
سید محسن کلانتریان

کارشناسی ‏ارشد مهندسی ‏نساجی ۳۵۳۵ ۶۵ ج
هادی علی ‏اصغری کارشناسی ‏ارشد نانوفیزیک ۳۵۳۵ ۷۵ ج
محمود ‏بیگلری کارشناسی ‏ارشد مهندسی ‏فناوری نانو ۳۵۰۲ ۷۰ ج
محمدجواد ‏میرزایی پارسا کارشناسی ‏ارشد مهندسی ‏فناوری نانو ۳۵۰۲‎ ۷۰ ج