استخراج بیشتر نفت با کمک فناوری‌نانو

زمانی که شرکت‌های نفتی از یک چاه نفت به خاطر اینکه ‏استخراج آن بسیار دشوار است، دست می‌کشند، بیش از نیمی از نفت ذخیره شده در چاه باقی می‌ماند. ‏اما با کمک نانوذرات نفت باقی مانده می‌تواند استخراج شود. ‏

زمانی که شرکت‌های نفتی از یک چاه نفت دست می‌کشند،  به خاطر اینکه استخراج آن ‏بسیار دشوار است، بیش از نیمی از نفت ذخیره شده در چاه باقی می‌ماند. اما امروزه و با کمک ‏نانوذرات و یک قانون فیزیکی ساده، بیشتر نفت باقی مانده در چاه نفت، می‌تواند استخراج ‏شود. ‏

چندین دهه است که صنعت نفت و جامعه تحقیقاتی به دنبال راهکارهای مختلفی هستند تا ‏نسبت استخراج نفت را افزایش دهند. در این راستا،گروهی از محققان مرکز تحقیقاتی نفتی ‏برگن (‏CIPR‏)  با همکاری محققان چینی روش جدیدی برای استخراج بیشتر نفت از چاه‌ها ‏توسعه داده‌اند. ‏

در حال حاضر دانشمندان چینی زمانی که همکاری با محققان ‏CIPR‏ را جهت یافتن اینکه ‏واقعا چه اتفاقی در یک منبع ذخیره می‌افتد، آغاز نمودند، موفق شده‌اند تا از یک چاه نفت، ۱۵ ‏درصد بیشتر استخراج کنند. در عین حال نیز شریک نروژی موفق شده است تا ۵۰ درصد نفت ‏باقی‌مانده در یک چاه نفت را در دریای شمال استخراج نمایند.‏

‏محققان شرکت برگن با همکاری محققان پکن با آزمایش کردن اندازه و نوع ذرات، ‏آنهایی که برای مسدود کردن حفره‌های صخره‌‌ها مناسب‌تر هستند را شناسایی کرده‌اند. این ‏نانوذرات ارتجاعی از نخ‌های پلیمری ساخته شده‌اند.‏

ایده این روش استخراج نفت توسط دو محقق چینی ارائه شده است. دانشگاه برگن و ‏دانشگاه نفت چین در پکن برای چندین دهه است که در زمینه تحقیقات نفت با یکدیگر ‏همکاری می‌کنند که این همکاری منجر به تاسیس بنیادی برای همکاری در زمینه یافتن و تعیین ‏این روش مبتنی بر ذرات، شده است. ‏