پرداخت ۶ میلیارد ریال حمایت‌تشویقی به ۸۵۵ محقق نانو ‏

ستاد توسعه فناوری نانو در مرداد ماه ۱۳۹۲ مبلغ ۵,۹۰۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال به ۸۵۵ محقق نانو پرداخت کرده است. ‏

ستاد توسعه فناوری نانو در مرداد ماه ۱۳۹۲ مبلغ ۵,۹۰۵,۵۰۰,۰۰۰  ریال به ۸۵۵ محقق نانو پرداخت کرده است. این حمایت‌ها مربوط ‏به افرادی است که مدارک آنها تا آخراسفند ماه ۱۳۹۱ در ستاد نانو داوری و تایید شده و مشکلی برای پرداخت (مانند اشکال در ‏شماره حساب و یا سایر اطلاعات فردی) نداشته‌اند.‏

همچنین مبلغ ۱۲٫۵ میلیارد ریال نیز برای بخشی از مدارکی که در فروردین و اردی‌بهشت ۱۳۹۲ پذیرفته شده‌اند به زودی پرداخت ‏خواهد شد.‏

گفتنی است ستاد نانو در سال ۱۳۹۲ تاکنون، بیش از ۳۲ میلیارد ریال به حساب محققان واریز کرده است که بیش از ۲۵ میلیارد ریال آن ‏مربوط به مدارک پذیرفته شده در سال ۱۳۹۱ بوده و مابقی نیز مربوط به مدارک پذیرفته شده در سال ۱۳۹۲ اختصاص دارد.‏‎ ‎

جزئیات حمایت تشویقی پرداخت شده
نوع حمایت
تعداد مبلغ(ریال)‏
پایان نامه کارشناسی ارشد(دانشجو)‏ ۹۰‏ ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)‏ ۴۷۴ ۱,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه دکتری(دانشجو)‏ ۲۳ ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه دکتری(استاد راهنما) ۱۰۳ ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰
مقاله‎ ISI ۱۵۹ ۲,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰
مقاله علمی پژوهشی ۲‏ ‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ارائه مقاله در کنگره خارجی ۳ ‎۱۶,۵۰۰,۰۰۰
حمایت از دانشجویان پسادکتری(انکوباتور)‏ ۱ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع ۸۵۵‏ ۵,۹۰۵,۵۰۰,۰۰۰

شایان ذکر است؛ افراد در صورت ویرایش شماره‌حساب خود بر روی پایگاه اینترنتی حمایت‌های تشویقی، لازم است مراتب را از طریق ‏پست الکترونیکی‎ hrdc@nano.ir ‎اطلاع دهند‎.‎