۱۷ شهریور؛ وبینار آموزش مبانی و اصول علمی روش تحقیق

وبینار روش علمی در تحقیقات از دسته وبینارهای نیازهای حوزه پژوهش، ۱۷ شهریور ماه برگزار ‏می‌شود. ‏هدف از برگزاری این کارگاه، آموزش مبانی و اصول علمی روش تحقیق در تحقیقات حوزه‌های ‏گوناگون است. ‏

وبینار روش علمی در تحقیقات از دسته وبینارهای نیازهای حوزه پژوهش، در تاریخ ۱۷/۶/۹۲ راس ‏ساعت ۱۴ به مدت یک ساعت و نیم توسط دکتر صدرالدینی، دکترای بیوتکنولوژی پزشکی، برگزار ‏می‌شود.
 ‏
آشنائی محققین حوزه‌های مختلف علمی با مبانی روش تحقیق اهمیت بسیاری در یافتن موضوع ‏تحقیق، ارائه فرضیه، طراحی آزمون، اجرا، آنالیز نتایج حاصل از آزمون و گزارش علمی دارد. ‏بسیاری از داوران خبره، عمدتا بر اساس رعایت اصول علمی در نگارش پروپوزال‌های تحقیقاتی نظر ‏خود را درباره قابلیت اجرائی و میزان اعتبار علمی پروپوزال اعلام می‌کنند. در بسیاری از مواقع ‏جلب نظر داوران تضمین کننده تامین مالی پروژه بوده و بنابراین نقش مهمی در عملیاتی شدن ‏پروژه دارد. ‏

هدف از برگزاری این کارگاه، آموزش مبانی و اصول علمی روش تحقیق در تحقیقات حوزه‌های ‏گوناگون است. علاقمندان می‌توانند برای ثبت‌نام و شرکت در این وبینار به پایگاه اینترنتی ‏http://iranwebinar.com‏  مراجعه کنند.‏