انتشار دو گزارش جدید در رابطه با ایمنی نانومواد تولیدی توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

به تازگی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) دو گزارش جدید در رابطه با ایمنی نانومواد تولیدی منتشر نموده است.

به تازگی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) دو گزارش جدید در رابطه با ایمنی نانومواد تولیدی منتشر نموده است.
گزارش اول، با عنوان «همکاری در زمینه ارزیابی خطر: اولویت بندی موضوعات مهم در زمینه ارزیابی خطر نانومواد تولیدی» در ادامه و متعاقب گزارشی با عنوان «مسائل مهم در زمینه ارزیابی خطر نانومواد ساخته شده» تهیه شده است.

این گزارش توسط کارگروه نانومواد تولیدی (WPMN) منتشر شده و طیف وسیعی از موضوعات را شامل می‌شود که توسط این کارگروه از طریق ارزیابی خطرات، مهم تشخیص داده شده است و در آینده باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
 
با توجه به اینکه همه این موضوعات نمی‌توانند به طور همان زمان مورد توجه قرار گیرند، کارگروه WPMN مطالعه‌ای را آغاز کرده است تا موضوعاتی را شناسایی کند که به عنوان اولویت بالاتر باید دستورالعمل‌ها و راهنماهای بیشتری برای آنها تهیه و تدوین گردد. نتایج این مطالعه، روش‌های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل و اولویت‌های تعیین شده به صورت خلاصه در این سند آورده شده است. این اولویت‌ها موضوع اولیه پروژه‌های مربوط به روش‌های ارزیابی خطرات نانومواد تولیدی خواهد بود.

گزارش دوم با عنوان «استفاده پایدار از نانومواد ساخته شده از جنبه زیست محیطی»، مربوط به یک کارگاه آموزشی است که در تاریخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۱ در زمینه استفاده پایدار زیست محیطی از نانومواد ساخته شده برگزار شده است. این گزارش شامل تعدادی از نتیجه گیری‌ها در زمینه فعالیت‌های سازمان OECD در حال حاضر و آینده است. عمده این نتیجه گیری‌ها متمرکز بر ارزیابی چرخه عمر (LCA) در نانومواد به ویژه موارد زیر هستند:

۱٫ ساختار و ویژگی‌های اولیه LCA نانومواد؛

۲٫ کاربرد LCA نانومواد در پژوهش، افزایش مقیاس، مقررات و سطح بازار؛

۳٫ کاربرد LCA نانومواد در اطمینان پذیری، مقایسه پذیری، تولید؛