نانو فیلترها باعث کاهش استهلاک و هزینه در صنعت شده‌اند

در دومین سخنرانی پنل پنجم مجمع بین المللی اقتصاد فناوری نانو که در سالن عطار برگزار شد، محمد جواد فروندی به بررسی فناوری نانو در صنعت فیلتر پرداخت.

مدیر طراحی شرکت بهران فیلتر در ابتدای صحبت‌هایش به توضیح فنی نانوفیلترها پرداخت. او در توضیح انواع کاغذ فیلتر گفت: «سه نوع کاغذ قدیمیُ مصنوعی و نانوالیاف وجود دارد». بگفته او فیلترهای مصنوعی خواص بهتری نسبت به کاغذهای قدیمی دارند؛ از امکان فیلتراسیون بهتر و افت فشار کمتری برخوردارند، پس از آن نانوالیاف‌ها به وجود آمدند که خواص بسیار قوی‌تری داشتند.

او درباره مزایای فیلتراسیون با نانوالیاف‌ها گفت: «با نانوالیاف‌ها از قطعات گران‌قیمت و حساس نیروگاهی حفاظت بهتری می‌شود. طول مدت کارکرد فیلترها افزایش می‌یابد و میانگین تلفات انرژی نیز کم می‌شود».

مدیر طراحی شرکت بهران فیلتر در ادامه به فرصت‌ها و چالش‌هایی که شرکت آنها طی فرایند دستیابی به محصول با آنها رو به رو بوده‌اند اشاره کرد و گفت: «چتر حمایتی ستاد فناوری نانو باعث شد فناوری نانو تحت حمایت این ستاد به خوبی به صنعت رسوخ کند. دومین فرصت ما این بود که امکان جایگزینی فیلترهای موجود با فیلترهای نانویی وجود دارد و سومین فرصت گستردگی بازار است».

او تاکید کرد: «فناوری نانو ارزش افزوده‌ای در فیلترها ایجاد کرده و باعث شده کاهش قابل تاملی در بحث‌های هزینه و استهلاک مخصوصاْ در نیروگاه‌ها رخ دهد».

فروندی تحریم‌ها را هم به عنوان فرصت و هم به عنوان چالش دانست. به گفته او عدم اعتماد به فناوری داخل و بروکراسی زیاد در تامین قطعات صنایع باعث شده که تحریم‌ها به یک چالش در صنعت داخلی تبدیل شوند.

دومین سخنران ‍‍پنل پنجم در پایان صحبت‌هایش تاکید کرد: «جای یک مکانیزم برای تضمین عملکرد صنایع فعال در صنعت هایتک خالی است؛ چیزی شبیه بیمه برای حمایت از صنعتی که خودش را در مراحل مختلف آزمون به اثبات رسانده است».