امضای توافقنامه همکاری بین ستاد نانو و مرکز ملی اندازه‌شناسی

در مهرماه سال جاری توافق‌نامه همکاری میان مرکز ملی اندازه‌شناسی و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو امضا شد.

در راستای گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه اندازه‌شناسی فناوری‌نانو و ارتقای سطح مهارت‌های تخصصی کارشناسان، در مهرماه سال جاری توافق‌نامه همکاری میان مرکز ملی اندازه‌شناسی و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو امضا شد.

این توافق نامه همکاری در ۵ ماده و شامل محورها و موضوعات اصلی به شرح زیر است:

– تدوین سند راهبردی توسعه اندازه‌شناسی در فناوری نانو
– ایجاد و توسعه زیرساخت‌های نظام اندازه‌شناسی در فناوری نانو
– توسعه برنامه‌های آموزش، ترویج، تربیت و تامین منابع انسانی در حوزه اندازه‌شناسی در فناوری نانو

لازم به ذکر است کمیته استانداردسازی فناوری نانو در راستای پیاده‌سازی نظام ملی اندازه‌شناسی در حوزه فناوری نانو، مجموعه فعالیت‌ها و همکاری‌هایی را با مرکز ملی اندازه شناسی داشته است. از جمله این همکاری‌ها می‌توان به حضور فعال کمیته استانداردسازی فناوری نانو در همایش ملی اندازه‌شناسی به عنوان یکی از سخنرانان اصلی اشاره کرد. در طی این همایش مبحث اندازه‌شناسی نانو به عنوان یک حوزه نوین و موردنیاز در جامعه علمی و صنعتی کشور مطرح گردید و پیشنهادات عملیاتی این کمیته، جهت توسعه اندازه‌شناسی نانو ارائه شد.

همچنین کمیته استانداردسازی فناوری نانو به عنوان یک مجموعه کارشناسی در سلسله جلسات تدوین برنامه‌های پنج ساله و یک ساله برای سند راهبردی توسعه اندازه‌شناسی کشور حضور موثری دارد و از سوی این کمیته در راستای توسعه اندازه‌شناسی در فناوری نانو، بندهایی برای افزوده شدن در این برنامه، به مرکز ملی اندازه شناسی پیشنهاد شده و مورد تصویب قرار گرفته است.