لزوم ایجاد چارچوب قانونی برای نانومواد در سطح جهانی: دیدگاه های SAICM و WTO

در مقاله‌ای که اخیرا در وایلی منتشر شده،‌ موضوع قوانین و مقررات برای نانومواد در سطوح مختلفی مورد بحث قرار گرفته است. این مقاله به ارائه شرح تاریخی از فعالیت‌های دولتی مربوط به ایمنی نانومواد در سطح سازمان ملل بعد از سال ۲۰۰۶ می‌پردازد.

در مقاله‌ای که اخیرا در وایلی منتشر شده،‌ موضوع قوانین و مقررات برای نانومواد در سطوح مختلفی مورد بحث قرار گرفته است. این مقاله به ارائه شرح تاریخی از فعالیت‌های دولتی مربوط به ایمنی نانومواد در سطح سازمان ملل بعد از سال ۲۰۰۶ می‌پردازد.

تمرکز این مقاله بر رویکرد راهبردی سازمان ملل در مدیریت بین‌المللی مواد شیمیایی (SAICM) است. دستاوردهای فرایند SAICM ارائه یک مصوبه ویژه نانو و افزودن فعالیت‌های جدید در زمینه فناوری نانو و نانومواد تولید شده به طرح عملیاتی عمومی SAICM بود.

این مقاله به بحث در مورد پیامدهای این تصمیمات برای توافق‌نامه‌های چندجانبه زیست محیطی می‌پردازد. به علاوه عواقب این فعالیت‌ها در زمینه مقررات نانو در حوزه تجارت، به ویژه ارتباط SAICM با توافق نامه‌های سازمان تجارت جهانی (WTO) که به لحاظ قانونی الزام‌آور هستند، را مورد بررسی قرار می‌دهد (به ویژه توافق‌نامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت و توافق‌نامه موانع فنی تجارت).

در انتها این مقاله نتیجه گیری می‌کند که تصمیمات SAICM در زمینه نانومواد تولید شده با قوانین WTO سازگار است.
برای دسترسی به این مقاله می‌توانید به اینجا مراجعه نمائید.