تصویب دومین استاندارد بین‌المللی پیشنهادی ایران در حوزه نانو

استاندارد پیشنهادی ایران با عنوان «سنجش مورامیک اسید به عنوان بیومارکر جهت ارزیابی فعالیت نانوذرات نقره» در مرحله آخر از مراحل تدوین استاندارد در ایزو مورد تصویب قرار گرفت و به زودی منتشر خواهد شد.

استاندارد پیشنهادی ایران با عنوان «سنجش مورامیک اسید به عنوان بیومارکر جهت ارزیابی فعالیت نانوذرات نقره» که سه سال پیش از طرف کمیته استانداردسازی نانو ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو (ISO/TC229) پیشنهاد شده و سپس در مراحل مختلف تدوین استاندارد توسعه یافته و در اجلاس‌های مختلف ارائه شده و از آن دفاع شده بود، در مرحله آخر رای‌گیری از مراحل تدوین (مرحله DTS) مورد تصویب قرار گرفت وبه زودی منتشر خواهد شد.

تدوین و توسعه این استاندارد با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و توسط یک تیم دانشگاهی با انجام پژوهش و تحقیقات آزمایشگاهی از سه سال قبل شروع شد. در طی این سال‌ها کارشناسانی از کشورهای مختلف به صورت رسمی برای این استاندارد معرفی شدند و نظرات فراوانی در مراحل مختلف تدوین از طرف آنها ارائه شد که توسط مسئول پروژه در استاندارد پیشنهادی اعمال شد.

در حال حاضر در کشور محصولات مبتنی بر نانوذرات نقره حجم زیادی از محصولات نانو را به خود اختصاص داده است و چندین شرکت داخلی محصولات مختلفی را مبتنی بر نانو ذرات نقره در کشور تولید می‌کنند و همچنین محصولات مختلفی هم در این حوزه وارد کشور می‌شوند. در این استاندارد روش جدیدی ارائه شده است که به صورت کمی و با دقت بالا می‌توان میزان فعالیت نانوذرات نقره را اندازه گرفت . این استاندارد می‌تواند برای اندازه‌گیری ویژگی خصلت آنتی باکتریال محصولات مبتنی بر نانونقره استفاده شود.

گفتنی است در کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو (ISO/TC229) تاکنون فقط کشورهای آمریکا، انگلستان، چین، کره جنوبی، آلمان، فرانسه، ژاپن و ایران به عنوان مسئول پروژه، توانسته‌اند استاندارد تدوین کنند. لازم به ذکر است که در حال حاضر استاندارد دیگری هم با عنوان «تعاریف مربوط به شاخص‌های ارزیابی علم، فناوری و نوآوری نانو» با مسئولیت ایران در ایزو در حال تدوین است.