گزارش بازار فناوری‌نانو در آرژانتین

در کشور آرژانتین برخی از سازمان‌ها و شبکه‌ها، متعهد به ارتقای فناوری‌نانو و بررسی چالش‌ها و آینده این فناوری شده‌اند.

در کشور آرژانتین برخی از سازمان‌ها و شبکه‌ها، متعهد به ارتقای فناوری‌نانو و بررسی چالش‌ها و آینده این فناوری شده‌اند. برخی از سازمان‌های کلیدی فعال در حوزه فناوری‌نانو در این کشور عبارتند از:

•    (Fundacion Argentina De Nanotecnologia (FAN- مسوولیت اصلی این سازمان ارتقای تولید داخلی مبتنی بر فناوری‌نانو برای مصارف داخلی و هماهنگ کردن صنعت محلی با بازارهای بین‌المللی است. FAN از اوایل سال ۲۰۱۰ میلادی با اجرای یک برنامه فناوری‌نانو برای صنعت و جامعه، حدود ۲۰ نشست در اقصی نقاط این کشور برگزار کرده است.

•    موسسه علم و فناوری‌نانو-  این موسسه با در اختیار داشتن دانشمندانی از کمیسیون ملی انرژی هسته‌ای (CNEA)، یکی از مراکز تعالی کشور آرژانتین محسوب می‌شود که تمامی رشته‌های علم و فناوری مرتبط با حوزه فناوری‌نانو را پوشش می‌دهد.

•    مرکز مهندسان آرژانتین (CAI)- این مرکز، یک مرکز مدنی غیرانتفاعی است که از متخصصان تمامی شاخه‌های مهندسی، کشاورزی، پژوهشگری و شرکت‌هایی که به دنبال ارتقای استانداردهای مهندسی هستند، تشکیل شده است.

•    مرکز علم و فناوری‌نانوی برزیلآرژانتیناین مرکز اولین سازمان ملی فناوری‌نانو در آرژانتین است که به دنبال ارتقای علم و فناوری و افزایش بهره‌وری در دو کشور برزیل و آرژانتین است.
 
•    LIFAN- یک آزمایشگاه بین‌المللی مشترک در حوزه علم و فناوری‌نانو است که به دنبال ارتقای همکاری‌ها  بین دو کشور است.

مهمترین شرکت‌های فناوری‌نانوی کشور آرژانتین:
•    نانوتک- یک شرکت تحقیق و توسعه است که حوزه اصلی تمرکز آن فناوری‌نانو است. رسالت این شرکت، تمرکز بر تحقیقات، تولید و بازاریابی محصولات و خدمات جهت توسعه بازار فناوری‌نانو است.

•    Nanotec Latina- هدف این شرکت، توسعه ایده‌ها و محصولات کنونی و آتی فناوری‌نانو در بازار کشورهای اسپانیایی زبان است. 

آموزش و تحقیقات فناوری‌نانو:
•    موسسه تحقیقات شیمی فیزیک نظری و کاربردی (INIFTA)-  فعالیت‌های تحقیق محور مرتبط با فناوری‌نانوی این موسسه عبارتند از: توسعه روش‌های جدید نانوساخت سطوح؛ علوم نانو و علوم سطوح؛ سیستم‌های نانوساختار: جنبه‌‌های ساختاری پایه و کاربردها.

•    دانشگاه ملی کوییلمس- در این دانشگاه برنامه نانوپزشکی ارائه می‌شود.