آیین‌نامه‌های جدید حمایت از فعالیت‌های ترویجی فناوری نانو

ستاد توسعه فناوری نانو، آیین نامه‌های جدید حمایت از سمینارهای ترویجی و کارگاه‌های آموزشی فناوری نانو را منتشر کرد.

ستاد توسعه فناوری نانو، با مد نظر قرار دادن سیاست‌های ترویجی ستاد و براساس نظرات، پیشنهادات و همچنین انتقادات ارائه شده توسط مدرسان و نهادهای ترویجی فعال نانو، آیین نامه‌های جدید حمایت از سمینارهای ترویجی و کارگاه‌های آموزشی فناوری نانو را منتشر کرد.

در قالب جدید حمایت، آیین‌نامه‌های ترویجی و آیین نامه‌های آموزشی در قالب دو فایل جداگانه تدوین شده است. همچنین به منظور تهیه منظم و دقیق گزارش سمینارهای ترویجی و کارگاه های آموزشی برگزار شده توسط نهادهای ترویجی، سیتم ثبت سمینارها و کارگاه‌ها در کارتابل نهادهای ترویجی ایجاد شده و جزئیات آن در آیین نامه‌ها نیز لحاظ گردیده است.

در همین راستا نهادهای ترویجی بمنظور برخورداری از حمایت مالی، باید پس از برگزاری سمینارهای ترویجی و کارگاه‌های آموزشی و ارسال مستندات برگزاری دوره‌ها از طریق پست، دورههای برگزار شده را در کارتابل نهاد ترویجی و در بخش «حمایت از سمینارها و کارگاه‌ها» ثبت نمایند و فایل‌های مستندات هر دوره را نیز در کارتابل نهاد آپلود نمایند.

از دیگر تغییرات صورت گرفته در آیین نامه‌های جدید می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
•    افزایش مبلغ حمایت سمینارهای ترویجی دانش آموزی و دبیران از ۲۰ تا ۴۰ درصد،
•    ۱۵% افزایش مبلغ حمایت سمینارهای ترویجی دانشجویی،
•    ۱۰۰% افزایش مبلغ حمایت از کارگاه‌های آمادگی المپیاد دانش آموزی فناوری نانو،
•    ۶۷% افزایش مبلغ حمایت از کارگاه‌های آمادگی مسابقه ملی فناوری نانو،
•    افزایش ۱۰ درصدی مبلغ حمایت دوره‌های برگزار شده توسط دبیران آموزش و پرورش دارای گواهی تدریس فناوری نانو از ستاد،
•    افزایش ۲۰ درصدی سقف مبلغ حمایت سمینارهای ترویجی دانش‌آموزی و دبیران برای هر استان،
•    تعیین سقف حداکثر ۱۰۰ نفر شرکت کننده برای کارگاه‌های آمادگی المپیاد دانش‌آموزی و مسابقه ملی جهت افزایش کیفیت آموزش در کارگاه‌های آموزشی.

لازم به ذکر است که آیین‌نامه‌های جدید برای تمامی رویدادهای آموزشی و ترویجی که از ابتدای مهرماه ۱۳۹۲ توسط نهادهای ترویجی برگزار شده است قابل اجرا است.

افراد می‌توانند از طریق پست الکترونیکی student@nano.ir و یا تماس با شماره ۰۹۱۹۰۲۰۶۱۰۰ برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص آیین نامه‌های جدید، نحوه برگزاری رویدادهای آموزشی و ترویجی و دریافت حمایت مالی، اقدام نمایند.