الزام شم تجاری در تولید نمونه اولیه از پایان‌نامه‌های حوزه نانو

در آخرین روز دوره توانمندسازی نیروهای انسانی دو کارگاه شم تجاری در تولید نمونه اولیه و فروش از پایان‌نامه‌های حوزه نانو و معرفی خدمات و کارگروه‌های مختلف ستاد نانو برگزار شدند.

در نخستین کارگاه روز آخر سومین دوره توانمندسازی نیروهای انسانی فناوی نانو با موضوع «شم تجاری در تولید نمونه اولیه و فروش از پایان‌نامه‌های حوزه نانو»، مدرس این گارگاه مهندس رخشا؛ مدیرعامل شرکت پیام‌آوران نانوفناوری فردانگر، با توجه به تجربه ۲۴ ساله درحوزه صنعت و تجاری‌سازی، مطالب مورد نیاز و موثر جهت تجاری‌سازی ایده‌های دانشجویان را ارائه داد.

وی افزود: «یکی از مشکلات بزرگ دانشگاه‌های ما این است که روی نحوه تجاری‌سازی و چگونگی رساندن ایده‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی به مرحله تجاری شدن کار نمی‌شود.»
مهندس رخشا خاطرنشان کرد: «در این کارگاه دو مطلب اساسی، یکی آگاه‌سازی دانشجویان از اینکه پایان‌نامه‌های خود را با موضوعات تجاری انتخاب کنند و دیگری کار سازمانی و کارگروهی بیان می‌شود.»
به گفته وی، دانشجویان نباید دنبال ایده‌های بسیار بزرگ و خلاقانه باشد بلکه می‌توانند از ایده‌های کوچک نیز شروع، کنند و سرمایه‌گذاری و تجارتی موفق داشته باشند.

مهندس رخشا در خصوص کار گروهی و اهمیت آن افزود: «دانشجویان کارگروهی را بایستی از دانشگاه آغاز کنند. تمامی افراد نقاط ضعف و قوتی دارند، کارگروهی سببب پوشش نقاط ضعف و برطرف سازی این نقاط و تقویت نقاط قوت می‌شود.»

مدیر عامل شرکت پیام‌آوران نانوفناوری فردانگر، پبش از تعریف شم تجاری و ارتباط آن با تولید و فروش محصولات نانویی به معرفی انواع شخصیت‌های تاثیرگذار در مدیریت سازمان‌ها به شرکت کنندگان پرداخت و گفت: «در یک سازمان افراد می‌توانند در چهار تیپ شخصیتی، کارآفرین، تولیدکننده و اداره کننده ایفای نقش کنند.»
به گفته وی قبل از ورود به عرصه کار و تجاری‌سازی ایده بایستی هر فرد تیپ شخصیتی خود را بشناسد و روی آن کارکند. زیرا یک فرد با داشتن خصوصیت تولید‌کننده به تنهایی نمی‌تواند به عموان مدیر گروه، گروه را به تولید مناسب سوق دهد.
همچنین یک تیپ شخصیتی کارآفرین به دنبال ایجاد تغییرات در یک گروه و یا سازمان است و قدرت خطرپذیری را در سازمان بالا می‌برد.
مهندس رخشا خاطرنشان کرد: «بخش اداره‌کننده یک سازمان مهمترین بخش آن است. درهمه افراد این چهار شخصیت با قوت و ضعف‌های متفاوت وجود دارد و هرکس بایستی در شناخت این شخصیت‌ها در وجود خود اهتمام ورزد.»

مدرس کارگاه شم تجاری در تولید اولیه، در بخش دیگر کارگاه به تعریف شم تجاری پرداخت و افزود: «به عبارت ساده آنچه که در تجارت موجب بدست آوردن پول می‌شود شم تجاری است. شم تجاری بر دو پایه دانستن معنی اعدادی که در گزارشات مالی یک سازمان آورده می‌شود و دانستن فعالیت‌ها، استراتژی‌ها و برنامه‌هایی که سبب تغییر در این اعداد می‌شوند استوار است.»

به گفته وی، شناخت کامل سازمان و محیط پیرامون، درک کامل از عملیاتی که در سازمان انجام می‌گیرد، قابلیت استفاده از داده‌های مالی، استفاده صحیح از مفاهیم اقتصادی، تبدیل همه چیز به یک واحد قابل اندازه‌گیری، بهبود سطح آموزش و کیفیت سطح سازمان کارآفرینی و خلاقیت، ارکان تشکیل دهنده شم تجاری هستند.
وی تصریح کرد: «نقص در درک مفاهیم اقتصادی و تجاری، استفاده ناصحیح از مفهوم نرخ برگشت سرمایه، اشتباه در درک و تعریف نرخ برگشت سرمایه توسط سهامداران اصلی و علاقه غیر معمول یا عدم انعطاف در اجرای ایده‌ها و روش‌ها، اشتباهات مشترک در توسعه شم تجاری یک سازمان‌اند که باید به آنها توجه نمود.»

مهندس رخشا گفت: «مدیران موفق یک سازمان موفق را ایجاد می‌کنند و نه یک محصول خلاق. همچنین برای ایجاد یک شرکت موفق بایستی در فکر ایجاد یک سازمان خوب و خلاق بود.»
وی در خصوص ایجاد شرکت در حوزه نانوافزود: «پروژه‌های حوزه نانو هم در داخل کشور و هم در خارج در حال توسعه‌اند. در این حوزه نیز برای ایجاد کسب وکار و تبدیل ایده به تجارت موفق اولین گام بررسی مشابه خارجی شرکت مورد نظر است. همچنین در گام‌های بعد بایستی برای پرورش ایده به دنبال یک تم مالی و یک سرمایه‌گذارمناسب بود.»

مدرس کارگاه شم تجاری در تولید نمونه اولیه و فروش از پایان‌نامه‌های حوزه نانو، در پایان کارگاه برای شرکت کنندگان یادآور شد: «بدون ایجاد یک شم تجاری در یک سازمان، آن سازمان به یک فروشنده خدمات تبدیل می‌شود که در همه جا وجود دارد و در نهایت به راحتی می‌تواند با تغییرات از بین برود.»

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
قبل از برگزاری دور دوم کارگاه‌های روز آخر سومین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو، شرکت کنندگان در پنج گروه فیزیک، شیمی، مهندسی شیمی، مهندسی مواد و پزشکی با سرپشتیبان‌ها و پشتیبان‌های خود در خصوص پیوست تجاری‌سازی پروپزال‌های خود به صحبت و تبادل اطلاعات پرداختند.

دیگر کارگاه برگزار شده در آخرین روز دوره «معرفی خدمات و کارگروه‌های ستاد توسعه فناوری نانو و موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار» بود که در آن مهندس صاحبی‌نژاد؛ دبیر کارگروه سیاست‌گذاری و ارزیابی ستاد نانو، برای شرکت کنندگان سخنرانی نمود.

مهندس صاحبی‌نژاد در خصوص هدف برگزاری این کارگاه گفت: «هدف از ارائه مطالب در خصوص معرفی ستاد و بخش‌های مختلف آن آشنایی شرکت‌کنندگان با ستاد نانو، اهداف آن، معرفی کارگروه‌های مختلف و خدمات ارائه شده از سوی این کارگروه‌ها است.»
وی ادامه داد: «شرکت‌کنندگان این دوره‌ها در واقع سرمایه‌هایی‌اند که در آینده نزدیک همکاران ستاد نانو خواهند بود و ستاد نانو با آنها تعامل خواهد داشت، بنابراین نیاز است تا اطلاعات لازم به آنها داده شود تا توانمندتر شده و ازامکاناتی که ستاد دارد در راستای توانمندسازی هرچه بیشتر خود استفاده نمایند.»

مهندس صاحبی‌نژاد خاطرنشان کرد: «اولویت ستاد نانو در ایران بر پنج حوزه، بهداشت و پزشکی، انرژی، آب و محیط‌‌زیست، صنعت و نانوساختارها و سازه‌ها است. ستاد بر این حوزه‌ها تمرکز بیشتری دارد.»

به گفته دبیر کارگروه سیاست‌گذاری و ارزیابی ستاد نانو، تمامی حوزه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، اساتید و دانشجویان می‌توانند با ستاد نانو تعامل داشته باشند. وی در پایان افراد، سایت‌ها و لینک‌های موثر جهت ارتباط شرکت کنندگان دوره با بخش‌های مختلف را به مخاطبان سومین دوره معرفی نمود.