پرداخت بیش از ۹ میلیارد ریال حمایت‌تشویقی به ۱۰۰۹ محقق نانو

ستاد توسعه فناوری نانو در ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۲مبلغ ۹,۷۷۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال به ۱۰۰۹ محقق نانو پرداخت نموده است.

ستاد توسعه فناوری نانو در ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۲ مبلغ ۹,۷۷۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال به ۱۰۰۹ محقق نانو پرداخت نموده است. این حمایت‌ها مربوط به افرادی است که درخواست آنها تا آخر شهریور ماه ۱۳۹۲ در ستاد فناوری نانو داوری و تایید شده و مشکلی برای پرداخت (مانند اشکال در شماره حساب و یا سایر اطلاعات فردی) نداشته‌اند.
 
همچنین فرآیند پرداخت حمایت تشویقی موارد تایید شده در مهر ماه ۱۳۹۲ در حال انجام است و در صورت پرداخت اطلاع رسانی خواهد شد.

موارد پرداخت شده به تفکیک در جدول زیر مشخص شده است.

حمایت تشویقی پرداخت شده در ۲۹ آبان ۱۳۹۲
نوع حمایت تعداد مبلغ(ریال)
پایان نامه کارشناسی ارشد(دانشجو)        ۱۸۱ ۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)        ۲۷۶ ۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه دکتری(دانشجو) ۵۷ ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه دکتری(استاد راهنما) ۵۴ ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰
مقاله ISI ۳۸۲ ۵,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰
مقاله علمی پژوهشی ۴۹ ۲۵۶,۸۰۰,۰۰۰
ارائه مقاله در کنگره خارجی ۲ ۹,۰۰۰,۰۰۰
چاپ کتاب ۷ ۴۸,۵۰۰,۰۰۰
سفر اساتید ۱ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع ۱۰۰۹
۹,۷۷۶,۳۰۰,۰۰۰

شایان ذکر است؛ افراد در صورت ویرایش شماره‌حساب خود بر روی پایگاه اینترنتی حمایت‌های تشویقی، لازم است مراتب را از طریق پست الکترونیکی hrdc@nano.ir اطلاع دهند.