پرداخت نزدیک به ۶ میلیارد ریال حمایت‌تشویقی به ۶۴۴ محقق نانو

ستاد توسعه فناوری نانو در آذرماه ۱۳۹۲ مبلغ ۵,۸۹۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال به ۶۴۴ محقق پرداخت نموده است.

ستاد توسعه فناوری نانو در آذرماه ۱۳۹۲ مبلغ ۵,۸۹۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال به ۶۴۴ محقق پرداخت نموده است. این حمایت‌ها مربوط به افرادی است که درخواست حمایت تشویقی آنها تا آخر مهرماه ۱۳۹۲ در ستاد نانو داوری و تایید شده و مشکلی برای پرداخت (مانند اشکال در شماره حساب و یا سایر اطلاعات فردی) نداشته‌اند.

فرآیند مربوط به پرداخت حمایت تشویقی موارد تایید شده در آبان ماه ۱۳۹۲ نیز در حال انجام است و در صورت پرداخت اطلاع رسانی خواهد شد.

موارد پرداخت شده به تفکیک در جدول زیر مشخص شده است.

حمایت تشویقی پرداخت شده در شانزدهم آذرماه ۱۳۹۲
نوع حمایت
تعداد مبلغ(ریال)
پایان نامه کارشناسی ارشد(دانشجو)        ۱۶۸ ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما) ۱۵۹ ۴۶۶,۵۰۰,۰۰۰
پایان نامه دکتری(دانشجو) ۴۵ ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه دکتری(استاد راهنما) ۳۹ ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰
مقاله ISI ۲۰۵ ۳,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰
مقاله علمی پژوهشی ۴ ۱۷,۲۰۰,۰۰۰
ارائه مقاله در کنگره خارجی ۱۴ ۸۰,۵۰۰,۰۰۰
چاپ کتاب ۴ ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
مجلات نانو ۲ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
استفاده ار تجهیزات داخلی در مقالات ISI ۴ ۱۵,۷۵۰,۰۰۰
جمع ۶۴۴ ۵,۸۹۳,۴۵۰,۰۰۰

شایان ذکر است؛ افراد در صورت ویرایش شماره‌حساب خود بر روی پایگاه اینترنتی حمایت‌های تشویقی، لازم است مراتب را از طریق پست الکترونیکی hrdc@nano.ir اطلاع دهند.