سرمایه‌گذاری جدید اتحادیه اروپا در حوزه نانوپزشکی

اتحادیه اروپا در قالب برنامه EuroNanoMed II، مبلغ ۷ میلیون یورو به پروژه‌های تحقیقاتی حوزه نانوپزشکی اختصاص داده است.

اتحادیه اروپا در قالب برنامه EuroNanoMed II، مبلغ ۷ میلیون یورو به پروژه‌های تحقیقاتی حوزه نانوپزشکی اختصاص داده است.

EuroNanoMed II یکی از برنامه‌های تامین مالی کمیسیون اروپا محسوب می‌شود که در قالب برنامه‌ی هفتم توسعه تحقیقات و فناوری اتحادیه اروپا (۷FP) اجرا می‌شود. برنامه EuroNanoMed II با همکاری ۲۰ سازمان از ۱۷ کشور و منطقه برای دوره زمانی ۲۰۱۶-۲۰۱۲ اجرا می‌شود. ۴۳ همکار از ۱۵ کشور و منطقه در این ۸ پروژه تحقیقاتی جدید مشارکت دارند که منابع مالی مورد نیاز آنها نیز از طریق سازمان‌های تامین مالی برنامه EuroNanoMed II تامین خواهد شد. این پروژه‌های تحقیقاتی جدید از بین ۴۲ طرح ارسالی ۱۲۶ گروه تحقیقاتی از ۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا و دولت‌ها و مناطق مربوطه، انتخاب شده‌اند.

 درخواست ارسال طرح‌های تحقیقاتی مشترک بین‌المللی از دسامبر سال ۲۰۱۲ میلادی آغاز شد تا با اتکا بر آنها، تحقیقات بین‌رشته‌ای و بین‌المللی حوزه نانوپزشکی ارتقا یابد. این چهارمین فراخوانی است که توسط EuroNanoMed منتشر می‌شود و بر سه حوزه اصلی نانوپزشکی، یعنی: ۱) تشخیص‌ها، ۲) سیستم‌های دارورسانی هدفمند، و ۳) پزشکی ترمیمی تمرکز دارد.

طرح‌های پیشنهادی ارسالی توسط متخصصان بین‌المللی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و انتخاب شده‌اند. ۸ پروژه انتخاب و تامین مالی شده، با دربرگرفتن هرسه حوزه نانوپزشکی، موضوعات پزشکی مختلفی نظیر درمان و پایش سرطان و … را پوشش  داده است.

این پروژه‌ها، نیازهای اساسی حوزه پزشکی را با یک رویکرد بین‌المللی برای توسعه کاربردهای آزمایشگاهی یا صنعتی آنها، پوشش می‌دهد.