پرداخت بیش از ۸ میلیارد ریال حمایت‌تشویقی به ۹۸۴ محقق نانو

ستاد توسعه فناوری نانو در دی ماه ۱۳۹۲مبلغ ۸,۶۳۷,۲۵۰,۰۰۰ ریال به ۹۸۴ محقق نانو پرداخت نموده است.

ستاد توسعه فناوری نانو در دی ماه ۱۳۹۲مبلغ ۸,۶۳۷,۲۵۰,۰۰۰ ریال به ۹۸۴ محقق پرداخت نموده است. این حمایت‌ها مربوط به افرادی است که درخواست حمایت تشویقی آنها تا آخر آبان ماه ۱۳۹۲ در ستاد فناوری نانو داوری و تایید شده و مشکلی برای پرداخت (مانند اشکال در شماره حساب و یا سایر اطلاعات فردی) نداشته‌اند.

شایان ذکر است فرآیند مربوط به پرداخت حمایت تشویقی موارد تایید شده در آذر ماه ۱۳۹۲ نیز در حال انجام بوده و در صورت پرداخت اطلاع رسانی خواهد شد.

موارد پرداخت شده به تفکیک در جدول زیر مشخص شده است.

حمایت تشویقی پرداخت شده در دی‌ماه ۱۳۹۲
نوع حمایت
تعداد
مبلغ(ریال)
پایان نامه کارشناسی ارشد(دانشجو) ۲۴۴ ۱,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما) ۲۶۴ ۷۵۹,۵۰۰,۰۰۰
پایان نامه دکتری(دانشجو) ۵۹ ۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه دکتری(استاد راهنما) ۷۵ ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰
مقاله ISI ۲۸۱ ۴,۳۰۳,۸۵۰,۰۰۰
مقاله علمی پژوهشی ۳۲ ۱۸۴,۴۰۰,۰۰۰
ارائه مقاله در کنگره خارجی ۵ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
چاپ کتاب ۵ ۴۲,۵۰۰,۰۰۰
مجلات نانو ۱ ۸,۰۰۰,۰۰۰
ثبت اختراع ۱ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
حمایت از دانشجویان پسادکتری(انکوباتور)‏ ۱۳ ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰
برگزاری همایش ۱ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
برگزاری کارگاه ۳ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع        ۹۸۴ ۸,۶۳۷,۲۵۰,۰۰۰

شایان ذکر است؛ افراد در صورت ویرایش شماره‌حساب خود بر روی پایگاه اینترنتی حمایت‌های تشویقی، لازم است مراتب را از طریق پست الکترونیکی hrdc@nano.ir اطلاع دهند.