به روز رسانی سایت NanoFab

مرکز علم و فناوری نانومقیاس (CNST) وابسته به موسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST)، به تازگی سایت NanoFab خود را به روز نموده است.

مرکز علم و فناوری نانومقیاس (CNST)، وابسته به موسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST) ایالات متحده آمریکا به تازگی سایت NanoFab خود را به روز نموده است. سایت NanoFab این امکان را برای محققان فراهم می‌کند که به یک مجموعه تجهیزات پیشرفته در زمینه توسعه فناوری‌نانو دسترسی داشته باشند. بعد از به روز رسانی سایت، این امکان فراهم می‌شود تا محققان و کاربران در کمتر از چند هفته از خدمات NanoFab استفاده نمایند.

سایت به روز شده، دربرگیرنده محتوای جدید و با اهمیتی است که تشریح کننده چگونگی استفاده و فعالیت در NanoFab بوده و اطلاعات و اخبار مربوطه را در این حوزه منتشر می‌کند.

همزمان با این سایت جدید، NanoFab کاربردهای پروژه جدید NanoFab را نیز ارائه کرده است. کاربرد واحد که برای تمامی کاربران داخل و خارج از NIST قابل استفاده خواهد بود، شامل یک الگوی ساده طراحی شده برای جمع‌آوری کارآمد اطلاعات مورد نیاز برای CNST، جهت شناسایی همکاران پروژه و ارزیابی امکان‌پذیری و قابلیت‌‌های فنی این پروژه است.

علاوه بر این، راهنمایی نیز در زمینه نحوه تکمیل و کاربرد، و مجموعه مثال‌های تخیلی نیز موجود است که ماهیت و دامنه اطلاعات مورد نیاز را تشریح می‌کنند.

طی ماه‌های آینده این سایت بهبود پیدا خواهد کرد و اطلاعات تهیه شده در زمینه ابزارها و فرایندهای موجود در NanoFab  به روز شده و ارتقا خواهند یافت.