اولین دوره توان‌افزایی نهادهای ترویجی فناوری نانو پایان یافت

اولین دوره توان‌افزایی نهادهای ترویجی فناوری نانو، پس از سه روز فعالیت در عصر جمعه ۲۵ بهمن ماه به کار خود پایان داد.

اولین دوره توان‌افزایی نهادهای ترویجی فناوری نانو، پس از سه روز فعالیت در عصر جمعه ۲۵ بهمن ماه پایان یافت. در پایان دوره شرکت کنندگان، که نمایندگانی از نهادهای ترویجی، انجمن‌های علمی، گروه‌های بسیج دانشجویی و شرکت‌های فعال در زمینه ترویج فناوری نانو بودند سوالات، مشکلات و پیشنهادات خود را ارائه کردند.

مهندس طاهری کارشناس کارگروه ترویج ستاد نانو در خصوص این دوره گفت: «حدود۹۰ نفر از همکاران ترویجی از ۳۰شهر و ۲۲ استان که ۲۰نفر از نمایندگان، رابطین و یا مسئولین شرکت‌های آمورشی – ترویجی و موسسات و بالغ بر ۶۰ نفر از مسئولین دانشجویی اعم از بسیج دانشجویی وانجمن‌های علمی در این دوره حضور یافتند.»

بگفته وی نهادهای ترویجی به عنوان همکاران و نهادهای تاثیرگذار در فناوری نانو در کشور شناخته شده و از سال‌های گذشته همکاری خود را به طور مستمر در راستای اهدافی مشخص و سند راهبردی ستاد توسعه فناوری نانو آغاز کرده‌اند.

طاهری خاطرنشان کرد: «در همین راستا با هدف آشنایی بیشتر نهادهای ترویجی با کارگروه‌های مختلف ستاد نانو و اهداف و سیاست‌های این ستاد اولین دوره توان‌افزایی نهادهای ترویجی فناوری نانو برگزارشد.»

در مراسم اختتامیه این دوره، دکتر بدیعی؛ دبیر کمیته نانو وزارت علوم و دکتر سرکار؛ دبیر ستاد توسعه فناوری نانو به سخنرانی پرداختند و پس از سخنرانی، به سوالات نمایندگان نهادهای ترویجی که در اولین دوره توان افزایی نهادهای ترویجی فناوری نانو حضور داشتند پاسخ دادند.

گفتنی است در پایان مراسم اختتامیه اولین دوره توان‌افزایی نهادهای ترویجی فناوری نانو از گروه‌های برتر کارگاه‌های آموزشی که در طول دوره برگزار شده بود تقدیر و جوایزی به برگزیدگان اعطا شد.