برنامه عملیاتی ملی سوئد برای نانومواد

کشور سوئد در ۸ اکتبر سال ۲۰۱۳ میلادی، با انتشار گزارشی، یک برنامه عملیاتی ملی برای استفاده ایمن و مدیریت نانومواد پیشنهاد نمود.

کشور سوئد در ۸ اکتبر سال ۲۰۱۳ میلادی، با انتشار گزارشی، یک برنامه عملیاتی ملی برای استفاده ایمن و مدیریت نانومواد پیشنهاد نمود. پیشنهادات گزارش جدید در برگیرنده اقدامات ویژه در چندین طبقه است. برخی از مهمترین طبقات و پیشنهادات ویژه این برنامه عملیاتی عبارتند از:

بررسی توسعه چارچوب‌های قانونی اتحادیه اروپا (EU):
•    دولت و سایر سازمان‌‌های مربوطه باید با همکاری یکدیگر، به مرور و بازنگری برنامه ثبت، ارزیابی، اعطای مجوز و اعمال محدویت برای مواد شیمیایی (REACH) بپردازند و موارد ذیل را مدنظر قرار دهند:
– نانومواد به عنوان یک عنصر جداگانه ثبت شود؛
– محدویت‌های مربوط به وزن برای نانومواد کاهش یابد؛
-هنگام ارسال اطلاعات مربوط به ثبت نانومواد، داده‌‌های تکمیلی مربوط به خواص فیزیکی و شیمی آنها و در صورت لوزم سایر اطلاعات مربوطه نیز ارسال شوند؛
– تعهدات مربوط به ثبت محصولات حاوی نانومواد توسعه یابد؛ و
-مقررات مربوط به اطلاعات استفاده کنندگان باید مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته به طوری که آن اطلاعات حاوی جزییات مربوط به نانومواد باشند.

•    دولت و سایر سازمان‌‌های مربوطه باید با همکاری یکدیگر به مرور و بازنگری مقررات اروپایی در زمینه محصولات و عناصر شیمیایی بپردازند:
-چارچوب‌های قانونی باید تضمین ‌کنندکه اطلاعات ارسالی و ارزیابی‌های انجام شده به عناصر مورد نظر مربوط باشند.

•    تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان محصولات حاوی نانومواد باید قادر باشند تا روابط مربوط به قبل و بعد از زنجیره توزیع را شناسایی کنند.

•    آژانس مواد شیمیایی سوئد، مسوول بررسی نحوه ایجاد تعهد نسبت به ارسال اطلاعات مربوط به تولید نانومواد هنگام ثبت یک محصول است.

•    تشکیل یک بانک اطلاعاتی از محصولات حاوی نانوموادی که در بازار وجود دارد.