پرداخت بیش از ۱۰ میلیارد ریال حمایت‌تشویقی به ۱۲۰۲ نانو

ستاد توسعه فناوری نانو در بهمن ماه ۱۳۹۲ مبلغ ۱۰,۱۶۰,۲۵۰,۰۰۰ ریال به ۱۲۰۲ محقق پرداخت نموده است. همچنین ستاد توسعه فناوری نانو از ابتدای سال ۱۳۹۲ بیش از ۱۱۷ میلیارد ریال حمایت تشویقی را به بیش از ۱۳ هزار محقق پرداخت نموده است.

ستاد توسعه فناوری نانو در بهمن ماه ۱۳۹۲ مبلغ  ۱۰,۱۶۰,۲۵۰,۰۰۰ ریال به ۱۲۰۲ محقق پرداخت نموده است. همچنین ستاد توسعه فناوری نانو از ابتدای سال ۱۳۹۲ بیش از ۱۱۷ میلیارد ریال حمایت تشویقی را به بیش از ۱۳ هزار محقق پرداخت نموده است.

این حمایت‌ها مربوط به افرادی است که درخواست حمایت تشویقی آنها تا آخر آذر ماه ۱۳۹۲ در ستاد فناوری نانو داوری و تایید شده و مشکلی برای پرداخت (مانند اشکال در شماره حساب، شرکت نکردن در کنگره‌های مورد تأیید ستاد و ارائه مقاله) نداشته‌اند.

همچنین مرحله دوم حمایت تشویقی پابان‌نامه افرادی که در شانزدهمین‎ ‎سمینار شیمی‎ ‎فیزیک شرکت کرده‌اند نیز پرداخت شده‌ است.
فرآیند مربوط به پرداخت حمایت تشویقی موارد تایید شده در دی ماه ۱۳۹۲ و همچنین افرادی که در همایش‌ها و دوره‌های ذیل شرکت کرده‌اند در حال انجام بوده و در صورت پرداخت اطلاع رسانی خواهد شد.

•    چهاردهمین همایش دانش‌آموختگان نانو،
•    نهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
•    شرکت کنندگان در سومین و چهارمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو

موارد پرداخت شده به تفکیک در جدول زیر مشخص شده است.

نوع حمایت تعداد مبلغ(ریال)
مقاله ISI ۳۵۴ ۵,۳۸۰,۲۵۰,۰۰۰
پایان نامه کارشناسی ارشد(دانشجو) ۳۳۷ ۱,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما) ۳۱۷ ۸۹۴,۵۰۰,۰۰۰
پایان نامه دکتری(دانشجو) ۶۰ ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه دکتری(استاد راهنما) ۵۸ ۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰
مقاله علمی پژوهشی ۳۸ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ارائه مقاله در کنگره خارجی ۱۸ ۸۵,۵۰۰,۰۰۰
دانشجوی پسادکتری ۱۴ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر ۶ ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع ۱۲۰۲ ۱۰,۱۶۰,۲۵۰,۰۰۰

شایان ذکر است؛ افراد در صورت ویرایش شماره‌حساب خود بر روی پایگاه اینترنتی حمایت‌های تشویقی، لازم است مراتب را از طریق پست الکترونیکی hrdc@nano.ir اطلاع دهند.

با هدف ایجاد تعامل بین محققین فناوری‌نانو، تمامی فارغ‌التحصیلان برای دریافت بخش دوم حمایت تشویقی ملزم به شرکت در یکی از همایش‌های مورد تأیید ستاد می‌باشند. این همایش‌ها توسط انجمن‌های علمی و با حمایت ستاد برگزار می‌شوند که دانشجویان علاوه بر ارائه مقاله در همایش ضروری است در کارگاه‌های برگزار شده توسط ستاد نیز شرکت کنند.
فهرست همایش‌های مورد تأیید ستاد در سال ۱۳۹۲