تلاش لهستان برای برتری در حوزه فناوری‌نانو

تقویت قابلیت‌های فناوری‌نانو یکی از اهداف اصلی کشور لهستان است که این کشور را قادر می‌سازد تا تحقیقات خود را در حوزه مواد زیستی و انرژی جایگزین، ارتقا دهد.

تقویت قابلیت‌های فناوری‌نانو یکی از اهداف اصلی کشور لهستان است که این کشور را قادر می‌سازد تا تحقیقات خود را در حوزه مواد زیستی و انرژی جایگزین، ارتقا دهد. همچنین این هدف، باعث همگرایی بیشتر این کشور در حوزه تحقیقات اروپا (ERA) خواهد شد.

در حال حاضر فناوری‌نانو یکی از عناصر کلیدی تولید مواد و ادوات جدید است که دربرگیرنده کاربردهای مختلف از مواد زیستی گرفته تا انرژی جایگزین است. این فناوری، پیش‌ران اصلی رقابت‌پذیری در ERA است.

پروژه «فناوری‌نانو، مواد زیستی و انرژی جایگزین، منبع همگرایی ERA» (NOBLESSE)، که توسط اتحادیه اروپا تامین مالی می شود، به تقویت قابلیت‌های کشور لهستان در حوزه فناوری‌نانو کمک می‌کند.

تیم این پروژه به طور ویژه به موسسه شیمی فیزیک آکادمی علوم لهستان (IPC-PAS) کمک می‌کند تا به یکی از نقش‌آفرینان اصلی جامعه تحقیقاتی اروپا در حوزه علوم نانو تبدیل شود. در این راستا، این آکادمی به دنبال توسعه مواد جدید زیست سازگارتر، منابع انرژی کاراتر و حسگرهای زیستی برای تجزیه و تحلیل پزشکی است. 

NOBLESSE با تهیه تجهیزات جدید برای آکادمی مذکور، به تحقق اهداف آن کمک نموده و باعث تقویت ارتباطات آن با سایر موسسات، ارتقای فعالیت‌های دوجانبه و تقویت انتقال دانش می‌شود. در این راستا، فرایند انتقال دانش نه تنها جوامع تحقیقاتی را دربرمی‌گیرد بلکه شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs)، مدارس و عامه مردم را نیز در برمی‌گیرد. یکی دیگر از اهداف اصلی پروژه، گردهم آوردن محققان باتجربه و جدید برای موسسه و آموزش پرسنل آن از طریق همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی اتحادیه اروپا و دانشگاه‌ها است.