توسعه فناوری‌نانو در تایلند

دولت تایلند با تصویب چارچوب ملی سیاست ‌فناوری‌نانو (۲۰۱۲ -۲۰۲۱)، خطی‌و‌مشی‌های ملی برای توسعه فناوری‌نانو را تعیین نموده و در قالب آن برنامه‌ریزی نموده است تا نوآوری علمی و فناوری در حوزه فناوری‌نانو را تا ۱۰ برابر افزایش دهد.

فناوری‌نانو همانند سایر فناوری ها، باید به رفع نیازها و انتظارات اجتماعی کمک نماید. همچنین این فناوری باید به ارزش‌های بنیادی مربوط به حقوق جامعه نیز توجه نماید. کشور تایلند علاقمند به بهره‌برداری از فناوری‌نانو در راستای رشد اقتصادی خود است. پیشرفت در این حوزه، باعث توسعه قابلیت‌های این کشور برای شناسایی، ارتقا و احیای صنایع و محصولات جدید در راستای توسعه پایدار و رقابت‌پذیری ملی تایلند در بازارهای جهانی خواهد شد. انتظار می‌رود که توسعه فناوری‌نانو باعث جهش تایلند در حوزه‌های کلیدی علم و فناوری گردد.

در این راستا، دولت به اهمیت فناوری‌نانو برای رشد اقتصادی پی‌برده و مرکز ملی فناوری‌نانو (NANOTEC) را در سال ۲۰۰۳ میلادی به عنوان یکی از ۴ مرکز ملی تحقیقات، زیر نظر آکادمی ملی توسعه علم و فناوری (NSTDA) این کشور تاسیس نمود. این مرکز با بودجه سالیانه ۱۱ میلیون دلار، یکی از آژانس‌های اصلی تامین مالی تحقیقات در حوزه فناوری‌نانو محسوب می‌شود. NANOTEC در حوزه فناوری‌نانو به عنوان ابزار ایجاد ارزش افزوده در محصولات داخلی بوده و می‌تواند به رقابت‌پذیری اثربخش آنها کمک کند.

مرکز مذکور با داشتن نقش دو وجهی، هم به عنوان مرکز تحقیق و توسعه ملی عمل نموده و هم به عنوان آژانس تامین مالی از دانشگاه و موسسات تحقیقاتی حمایت می‌کند. همچنین این مرکز با سایر سازمان‌های تایلند، ۴۰۰ محقق فناوری‌نانو و نیز مراکز فناوری‌نانوی سایر کشورها ارتباط تنگاتنگی دارد.

NANOTEC در  سال ۲۰۱۲ میلادی در قالب تفاهم‌نامه مرکز تعالی (CoE) با ۸ دانشگاه توافق‌نامه همکاری به امضا رسانده است.

جهت‌گیری توسعه فناوری‌نانو در کشور تایلند، سه جنبه کلیدی زیر را دربرمی‌گیرد:  
•    اهمیت ملی: انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای که دارای اهمیت ملی بوده و منجر به بهبود زندگی مردم، محیط زیست و اجتماع خواهند شد.
•    تعالی بین‌المللی: ارائه خدمات تحقیق و توسعه برتر در جهت رسیدن به استانداردهای بین‌المللی.
•    اعتبار جهانی: کمک به آگاهی جهانی و محلی در زمینه نتایج تحقیقات داخلی. 

دولت تایلند با تصویب چارچوب ملی سیاست ‌فناوری‌نانو  (۲۰۱۲ -۲۰۲۱)، خطی‌و‌مشی‌های ملی برای توسعه فناوری‌نانو را تعیین نموده و در قالب آن برنامه‌ریزی نموده است تا نوآوری علمی و فناوری در حوزه فناوری‌نانو را تا ۱۰ برابر افزایش دهد.