مدل فناوری‌نانوی نیویورک: ساخت اقتصاد نوآور

کتاب مدل فناوری‌نانوی نیویورک: ساخت اقتصاد نوآور، خلاصه مقالات و گزارش‌های همایشی است که در سال ۲۰۱۳ میلادی توسط هیات سیاست‌گذاری علم، فناوری و اقتصاد کمیته ملی تحقیقات برگزار شده است.

کتاب جدید، خلاصه مقالات و گزارش‌های همایشی است که در سال ۲۰۱۳ میلادی توسط هیات سیاست‌گذاری علم، فناوری و اقتصاد کمیته ملی تحقیقات و اعضای کنسرسیوم نانو برگزار شده است. در چارچوب این همایش، کارمندان دولتی، پیشگامان کسب و کار و شرکت‌های ملی مطرح در تامین مالی مراحل اولیه توسعه کسب و کارها، به بررسی و مرور  برنامه‌ها، چالش‌ها و فرصت‌های رشد مبتنی بر نوآوری در ایالت نیویورک پرداختند.

شرکت‌کنندگان در این همایش با ارزیابی منابع انسانی، صنعتی و دانشگاهی ایالت نیویورک، موارد سیاست‌گذاری کلیدی را شناسایی نموده و نحوه سازماندهی سازمان‌های توسعه منطقه‌ای، برنامه‌های ایالتی و برنامه‌های ملی متمرکز بر تولید و نوآوری، و چگونگی حمایت از آنها در راستای اهداف توسعه اقتصادی را بحث و بررسی نمودند.

گزارش جدید، دستاوردها و رشد اکو سیستم نوآوری در ایالت نیویورک را مشخص نموده و در عین حال نیازها، چالش‌ها و فرصت‌های این حوزه را شناسایی کرده‌ است. این کتاب، توسعه خوشه فناوری‌نانو در آلبانی و اثربخشی آن را به عنوان یک مدل رشد مبتنی بر نوآوری، بررسی کرده و همزمان اکوسیستم نوآوری نیویورک را به طور گسترده‌تری بحث و بررسی نموده است.

این کتاب به قیمت حدود ۴۳  دلار از طریق نشانی http://www.amazon.com قابل خریداری است.