فناوری‌نانو و پتنت‌ها در اروپا

تعداد پتنت‌های مربوط به اختراعات حوزه فناوری‌نانو در اروپا از اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی، به بیش از ۳ برابر افزایش یافته است.

تعداد پتنت‌های مربوط به اختراعات حوزه فناوری‌نانو در اروپا از اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی، به بیش از ۳ برابر افزایش یافته است. ماهیت بین‌رشته‌ای فناوری‌نانو یکی از چالش‌های اصلی ادارات ثبت پتنت، مراجع قانونی، مخترعان و استفاده‌ کنندگان از آنها می‌باشد. اداره پتنت اروپا (EPO) به تازگی راهنمای جدیدی با عنوان «فناوری‌نانو و پتنت‌ها»، منتشر کرده است که در قالب آن نحوه جستجوی یک اختراع مربوط به حوزه فناوری‌نانو در پایگاه‌های داده پتنت، تشریح شده است. همچنین در این راهنما، فرایند کمک از EPO برای ثبت یک پتنت مربوط به فناوری‌نانو نیز تشریح شده است.

اداره ثبت پتنت اروپا برای پایش اثرات فناوری‌نانو جهت توسعه محصولات جدید و شناسایی پتنت‌های این حوزه از تعریف ذیل استفاده می‌کند: «اصطلاح فناوری‌نانو مجموعه‌هایی را پوشش می‌دهد که دارای یک اندازه هندسی قابل کنترل در حداقل یک عنصر کارکردی زیر ۱۰۰ نانومتر بوده و یا اثرات فیزیکی، شیمیایی و یا بیولوژیکی حساس آنها ذاتا در آن اندازه وجود داشته باشد».

الزامات اساسی کاربردهای پتنت اروپاتمامی کاربردهای پتنت اروپا، از جمله آنهایی که به حوزه فناوری‌نانو مربوط می‌شوند، باید الزامات مربوط به توافق‌نامه پتنت اروپا (EPC) را پوشش دهند. برای کسب حمایت پتنت فناوری‌نانو در اداره ثبت پتنت اروپا، پتنت مورد نظر باید دارای ویژگی‌های ذیل باشد:
-اختراع باید جدید باشد؛
-اختراع باید دربرگیرنده یک مرحله خلاقانه باشد؛
-پتنت باید قابل کاربرد صنعتی باشد.
بعلاوه اختراع باید به اندازه کافی شفاف بوده و کاربرد آنها نیز شفاف و دقیق باشد.

این راهنما به طور رایگان از طریق نشانی قابل دریافت است.