مواد مهم در بازار جهانی فناوری‌نانو

برخی از کاربردهای فناوری‌نانو به خاطر اینکه از مواد مهم کمتر استفاده می‌کنند، یا اصلا از ماده مهمی استفاده نمی‌کنند، از جذابیت بیشتری برخوردارند.

شرکت Reportlinker  به تازگی گزارشی با عنوان «مواد مهم در بازار جهانی فناوری‌نانو» منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، زمانی که خطرات مربوط به کمبود یک ماده خام و اثرات اقتصادی ناشی از آن بر اقتصاد نسبت به سایر مواد از اهمیت بیشتری برخوردار باشد، این مواد به اصطلاح «مهم» نامیده می‌شوند. در دسترس بودن یک ماده تنها شاخص با اهمیت تلقی کردن آن نیست. شاخص‌هایی نظیر ریسک‌های مربوط به قانون‌گذاری یا سیاست‌گذاری در کشورهایی که از تولیدکنندگان اصلی مواد مهم هستند، تنوع نداشتن تولیدکنندگان، و تقاضا برای فناوری‌های رقیب، از جمله شاخص‌های کلیدی یک ماده مهم است.

مواد مهم به طور بالقوه، به سه روش ذیل تحت تاثیر بازار فناوری‌نانو است:
•    ممکن است برخی از کاربردهای فناوری‌نانو جذابیت کمتری داشته باشند، زیرا که از موادی استفاده می‌کنند که عرضه آنها محدود است، خطر کمبود آنها وجود دارد و یا ممکن است قیمت آنها افزایش یابد.
•     برخی از کاربردهای فناوری‌نانو به خاطر اینکه از مواد مهم کمتر استفاده می‌کنند، یا اصلا از ماده مهمی استفاده نمی‌کنند، از جذابیت بیشتری برخوردارند.   
•    این امکان وجود دارد که با استفاده از نانومهندسی از مواد خاصی که مهم نیستند استفاده کرد، لذا این مواد جایگزین مواد مهم می‌شوند.
هدف کلی این گزارش تجزیه و تحلیل روابط بین مواد مهم و فناوری‌نانو است. اهداف ویژه این گزارش عبارتند از:
•    شناسایی کاربردهای کنونی فناوری‌نانو در مواد مهم.
•    شناسایی کاربردهای فناوری‌نانویی که می‌توانند از کمبود مواد مهم جلوگیری کنند.
•     تجزیه و تحلیل و تعیین میزان اثرات مواد مهم بر بازار فناوری‌نانو.

فهرست مواد مهم در بین کشورها و صنایع متفاوت بوده و به شرایط ویژه آنها بستگی دارد. این گزارش بر مواد مهمی تمرکز دارد که دارای کاربردهای بالقوه فناوری‌نانو بوده یا فناوری‌نانو می‌تواند جایگزین آنها باشد. آنتیموان، باریم، گالیم، ایندیم، منیزیم، نیوبیم، پلاتین و … از جمله موادی هستند که در این گزارش پوشش داده شده‌اند.

برای هر یک از مواد مذکور، این گزارش دربرگیرنده موارد ذیل است:
•    وضعیت عرضه و تقاضای مواد مهم، روندهای قیمت و خطر نابودی آنها.
•    کاربردهای فناوری‌نانو که می‌توانند باعث کاهش یا جلوگیری از مصرف مواد مهم شوند.
•     ارزیابی فناوری/پیشگامان بازار.
•    تاثیر مواد مهم بر کاربردهای مختلف فناوری‌نانو.

گزارش جدید دربرگیرنده موارد ذیل می‌باشد:
•    بررسی بازار مواد مهمی که در صنعت جهانی فناوری‌نانو استفاده می‌شوند.
•    تجزیه و تحلیل روندهای جهانی بازار در سال ۲۰۱۲ و تخمین آنها برای سال ۲۰۱۳ و پیش‌بینی آنها برای دوره زمانی ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸٫
•    پوشش دادن مواد مهمی که کمبود آنها را می‌توان با کاربردهای مختلف فناوری‌نانو کاهش داد.
•    وضعیت شرکت‌هاو نقش‌آفرینان اصلی این صنعت.

 علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی مراجعه نمایند. http://www.reportlinker.com/