آغاز اجرای ۶۳ پروژه اتحادیه اروپا در حوزه نانوالکترونیک

۶۳ پروژه مشترک ENIAC که از طریق ۹ فراخوان آزاد و رقابتی برای ارائه طرح‌های تحقیق و توسعه در حوزه نانوالکترونیک انتخاب شده بودند، با اعتباری بالغ بر ۲٫۸۶ میلیارد یورو آغاز به کار کردند.

۶۳ پروژه مشترک ENIAC  ( برنامه فناوری مشترک در حوزه نانو الکترونیک)که از طریق ۹ فراخوان آزاد و رقابتی برای ارائه طرح‌های تحقیق و توسعه در حوزه نانوالکترونیک انتخاب شده بودند، با اعتباری بالغ بر ۲٫۸۶ میلیارد یورو آغاز به کار کردند. ۴۹۰ میلیون یورو از اعتبار پروژه‌های مذکور توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ۴۴۴ میلیون یورو نیز توسط همکاران پروژه مذکور، تامین می‌شود.

برنامه ENIAC که در سال ۲۰۰۸ میلادی آغاز شده است، یک پیشگامی فناوری مشترک در حوزه نانوالکترونیک محسوب می‌شود که در قالب برنامه ویژه «Cooperation»، در برنامه هفتم توسعه تحقیقات و فناوری (FP7) اتحادیه اروپا انجام می‌گردد. سال ۲۰۱۳ میلادی، آخرین سال حمایت‌های مالی برنامه مذکور در حوزه نانوالکترونیک محسوب می‌شد. برنامه ENIAC از طریق سه طرح، تامین مالی می‌شود: بخش خصوصی، اعضای ENIAC که نمایندگان ۲۲ کشور عضو کمیسیون اروپا هستند و ۴ کشوری که عضو اتحادیه اروپا نیستند.

ENIAC به طور موفقیت‌آمیزی یک چارچوب و روش عملیاتی‌ ارائه نمود که در قالب آن تمام اکوسیستم نانوالکترونیک می‌توانست در هدف مشترک افزایش سرمایه‌گذاری دراین فناوری توانمندساز کلیدی (KET) با اثرات راهبردی و نظام‌مند غیرموازی مشارکت نمایند. سازمان‌های همکار این برنامه شامل۲۴ درصد شرکت‌های بزرگ، ۴۵ درصد شرکت‌های کوچک و متوسط، و نیز ۳۱ درصد دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی بوده‌اند.

ENIAC مصمم به پیگیری انجام تمامی پروژه‌های آغاز شده خود است تا آنها را به برنامه مشترک ARTEMIS و برنامه EPoSS که پیش‌بینی می‌شود برای دوره زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ انجام شوند، متصل نماید.