فناوری‌نانو در بخش انرژی خورشیدی و ذخیره انرژی

کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیکال (IEC) و موسسه تحقیقات نوآوری و سیستم‌های فران‌هوفر گزارشی در ۱۰۶ صفحه منتشر کرده اند که کاربردهای فناوری نانو در بخش های انرژی خورشیدی و ذخیره انرژی را تشریح کرده است.

براساس مطالعه جدیدی که توسط کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیکال (IEC) و موسسه تحقیقات نوآوری و سیستم‌های فران‌هوفر منتشر شده است، فناوری‌نانو دربرگیرنده مزایای گسترده‌ای برای بخش انرژی، به ویژه بخش ذخیره انرژی و انرژی خورشیدی است. بهبود کارایی مواد و کاهش هزینه‌های تولید، تنها دو مورد از مزایای اقتصادی واقعی حاصل از استفاده از فناوری‌نانو در بخش انرژی است.

افزایش ظرفیت ذخیره باتری‌ها، تولید ارزان‌تر باتری‌های خورشیدی، افزایش عمر مفید باتری‌های خورشیدی، و افزایش عمر باتری‌های خودروهای برقی ناشی از توسعه فناوری‌نانو در بخش انرژی است.

این مطالعه با عنوان «فناوری‌نانو در بخش‌های انرژی خورشیدی و ذخیره انرژی»، دامنه کاملی از نانوموادی که در بخش انرژی توسعه پیدا خواهند کرد را پوشش داده است.

یکی از یافته‌های اصلی گزارش جدید این است که در حال حاضرفناوری‌نانو نقش مهمی در این حوزه داشته و مورد توجه ویژه بخش تحقیقات و صنعت قرار گرفته است. نانوپوشش‌ها، نانوکامپوزیت‌‌ها، نانوسیالات، نانوکاتالیست‌ها، نانوکربن‌ها و نانوالکترودها از جمله فناوری‌های نانومواد دارای اهمیت ویژه‌ در بخش انرژی محسوب می‌شوند. این فناوری‌ها، مبنای دو نقشه راه جامعی هستند که در این گزارش فنی ارائه شده است.

با استفاده از نانومواد می‌توان ظرفیت ذخیره انرژی را در باتری‌های لیتیم یون افزایش داد. این امر به خاطر افزایش مستمر تقاضا برای خودروهای برقی که موفقیت آنها به طور مستقیم به عملکرد باتری بستگی دارد، اهمیت ویژه‌ای دارد.  
متن کامل این گزارش به طور رایگان از طریق نشانی قابل دریافت است.