تأکید کمیته علمی ستاد نانو بر ارتقای کیفیت

روز یکشنبه ۲۵ اسفند ۹۲، نشست هم اندیشی کمیته داوری کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد نانو برگزار شد. در این نشست عمده داوران کمیته که از اعضای برجسته هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند و در داوری مدارک علمی متقاضیان حمایت‌های تشویقی، با ستاد فناوری نانو همکاری می‌کنند حضور داشتند و به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود پرداختند.

روز یکشنبه ۲۵ اسفند ۹۲، نشست هم اندیشی کمیته داوری کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد نانو برگزار شد. در این نشست عمده داوران کمیته که از اعضای برجسته هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند و در داوری مدارک علمی متقاضیان حمایت‌های تشویقی، با ستاد فناوری نانو همکاری می‌کنند حضور داشتند و به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود پرداختند.

در این نشست که با حضور دبیر ستاد فناوری نانو برگزار شد، ابتدا دکتر رضایت، مدیر کارگروه منابع انسانی ستاد، گزارشی آماری از عملکرد کمیته علمی ارائه نمودند. پس از ایشان، پانزده نفر از اعضای کمیته علمی، نکاتی را در راستای افزایش کیفیت فعالیت‌های پژوهشی در زمینه فناوری نانو ارائه کردند.
رئوس مباحث مطرح شده در این جلسه به این شرح بود: 
مقالات ISI
– تقریبا همه حاضران بر این نکته تأکید داشتند که نمی‌توان از محققانی که تازه به عرصه پژوهش در فناوری نانو وارد می‌شوند، انتظار داشت تحقیقاتی انجام دهند که در مجلات با Impact Factor بالا منتشر شود. در عین حال باید حمایت از انتشار مقالات، به گونه‌ای باشد که اعضای هیئت علمی باسابقه که حجم قابل توجهی از انتشارات علمی دارند، به سمت انتشار مقالات با کیفیت‌تر در مجلات با Impact Factor بالا ترغیب شوند.
– تأثیر کیفیت مجلات (Impact Factor) بر حمایت از مجلات افزایش یابد.
– برای Impact Factor میانگین کشور در چند سال آینده، هدف‌گیری مشخص و کمّی شود.

پایان نامه‌ها
– برای افزایش نوآوری در پایان نامه‌ها، بر مطالعه و مرور پتنت‌های حوزه مورد نظر تأکید بیشتری شود.
– برای کاهش تحقیقات تکراری در برخی موضوعات، از دانشجویان خواسته شود که حتما پایان نامه‌های انجام شده در حوزه مورد نظرشان را از بانک‌های اطلاعاتی ستاد، استخراج کنند.

توسعه حمایت‌ها
تعدادی از پیشنهاد، در زمینه توسعه گستره‌ی حمایت‌های ستاد در زمینه‌های زیر بود: 
– تحقیقات مشترک بین دانشگاهی
– حمایت از آزمایشگاه‌ها و دانشگاه‌ها (اشخاص حقوقی) در کنار حمایت از محققان
– حمایت از انتشار مقاله در برخی مجلات بسیار معروف و موثر در حوزه فناوری نانو
– حمایت از تیم‌های تحقیقاتی

محققان پسادکتری
چند نفر از افراد در خصوص آیین نامه ستاد برای جذب محقق پسادکتری در دانشگاه‌ها، به این موضوع اشاره کردند که محققان پسادکتری از نظر بهره علمی و تحقیقاتی در سطحی بسیار بالاتر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی هستند و خروجی‌های تحقیقاتی آنها به مراتب بالاتر است. لذا از ستاد نانو درخواست داشتند که جذب محقق پسادکتری در دانشگاه‌ها را تقویت کند.

علاوه‌بر مباحث فوق، پیشنهادهایی هم در خصوص بهبود فرآیند داوری مستندات مطرح شد.

گفتنی است، کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد فناوری نانو علاوه‌بر جلسات هفتگی داوری مستندات حمایت‌های تشویقی، دو بار در سال نیز نشست‌های همفکری با کمیته علمی برگزار می‌کند تا از نظرات اعضای این کمیته در توسعه ارتقای اثربخشی حمایت‌های تشویقی استفاده کند.