سه کارگاه آمادگی مسابقه ملی نانو در بهار ۹۳ برگزار می‌شود

سه کارگاه آموزشی آمادگی چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو به منظور آشنایی با سرفصل‌های مسابقه و آمادگی داوطلبان در فروردین و اردیبهشت ماه ۹۳ برگزار می‌شود.

سه کارگاه آموزشی آمادگی چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو به منظور آشنایی با سرفصل‌های مسابقه و آمادگی داوطلبان در فروردین و اردیبهشت ماه ۹۳ برگزار می‌شود.

مشخصات دوره‌های فوق به شرح زیر است:

کارگاه آموزشی یک روزه آشنایی با نانو فناوری دانشگاه حکیم سبزواری
محل برگزاری: سبزوار-دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده فنی و مهندس
تاریخ برگزاری: ۲۷ فروردین
مدرس: اعضای هیئت علمی دانشگاه
برگزار کننده: گروه علمی نانو فناوری دانشگاه حکیم سبزواری
ثبت‌نام: www.farhangi.hsu.ac.ir/nano و تماس ازطریق شماره تلفن ۰۹۱۵۷۹۱۳۶۷۵

دوره آشنایی با فناوری نانو دانشگاه شهید با هنر کرمان
تاریخ‌ برگزاری:۲۸ و ۲۹ فروردین، ۴ و ۵ اردیبهشت (۴روز)
محل برگزاری: دانشگاه شهید باهنر کرمان
مدرس: اعضاء هیئت علمی دانشگاه
برگزارکننده: انجمن علمی نانو دانشگاه شهید باهنر کرمان
کسب اطلاعات بیشتر: تماس با شماره تلفن۰۹۱۵۸۶۵۶۶۷۲

کارگاه آموزشی فناوری نانو موسسه آموزش عالی مهرگان
تاریخ برگزاری: ۴ و ۵ اردیبهشت
محل برگزاری: تبریز-چهارراه آبرسان-نبش فارابی ساختمان مهرگان -آمفی تأتر موسسه آموزش عالی مهرگان
مدرس: مدرسان دارای گواهی توانمندی تدریس فناوری نانو
برگزارکننده: نهاد ترویجی موسسه آموزش عالی مهرگان
ثبت نام: علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در دوره با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل نمایند. تلفن تماس: ۱۵-۳۳۷۰۹۱۲-۰۴۱۱
ایمیل: nano@mihe.ac.ir