پرداخت بیش از ۱۲ میلیارد ریال حمایت‌تشویقی به ۱۶۰۹ محقق نانو

ستاد توسعه فناوری نانو در اسفند ماه ۱۳۹۲ مبلغ ۱۲,۳۲۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال به ۱۶۰۹ محقق پرداخت نموده است.

ستاد توسعه فناوری نانو در اسفند ماه ۱۳۹۲مبلغ ۱۲,۳۲۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال به ۱۶۰۹ محقق پرداخت نموده است. همچنین ستاد توسعه فناوری نانو از ابتدای سال ۱۳۹۲ بیش از ۱۲۹ میلیارد ریال حمایت تشویقی را به بیش از ۱۵ هزار محقق پرداخت نموده است.

این حمایت‌ها مربوط به افرادی است که درخواست حمایت تشویقی آنها تا آخر دی ماه ۱۳۹۲ در ستاد فناوری نانو داوری و تایید شده و مشکلی برای پرداخت (مانند اشکال در شماره حساب، شرکت نکردن در کنگره‌های مورد تأیید ستاد و ارائه مقاله) نداشته‌اند.

همچنین مرحله دوم حمایت تشویقی پابان‌نامه افرادی که در چهاردهمین همایش دانش‌آموختگان نانو، نهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران و سومین و چهارمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو شرکت کرده‌اند نیز پرداخت شده‌اند.

فرآیند مربوط به پرداخت حمایت تشویقی موارد تایید شده در بهمن ماه ۱۳۹۲ در حال انجام است و در صورت پرداخت اطلاع رسانی خواهد شد.

موارد پرداخت شده به تفکیک در جدول زیر مشخص شده است.

نوع حمایت       
تعداد مبلغ(ریال)
مقاله ISI  ۳۲۹ ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه کارشناسی ارشد(دانشجو)        ۵۳۳ ۳,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما) ۵۱۰ ۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه دکتری(دانشجو) ۸۷ ۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه دکتری(استاد راهنما) ۸۴ ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰
مقاله علمی پژوهشی ۲۷ ۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰
ارائه مقاله در کنگره خارجی ۱۷ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
دانشجوی پسادکتری ۱۴ ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰
سایر ۸ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع ۱۶۰۹ ۱۲,۳۲۴,۸۰۰,۰۰۰

شایان ذکر است؛ افراد در صورت ویرایش شماره‌حساب خود بر روی پایگاه اینترنتی حمایت‌های تشویقی، لازم است مراتب را از طریق پست الکترونیکی hrdc@nano.ir  اطلاع دهند.

با هدف ایجاد تعامل بین محققین فناوری‌نانو، تمامی فارغ‌التحصیلان برای دریافت بخش دوم حمایت تشویقی ملزم به شرکت در یکی از همایش‌های مورد تأیید ستاد هستند. این همایش‌ها توسط انجمن‌های علمی و با حمایت ستاد برگزار می‌شوند که دانشجویان علاوه بر ارائه مقاله در همایش ضروری است در کارگاه‌های برگزار شده توسط ستاد نیز شرکت کنند.

فهرست همایش‌های مورد تأیید ستاد در سال ۱۳۹۲