ریسک‌های ناشناخته فناوری‌نانو در حوزه بیمه

ریسک‌های اصلی فناوری‌نانو در حوزه بیمه عمدتا بر تعهد مربوط به کارفرمایان، تعهد مربوط به محصول و… تمرکز دارد.

فناوری‌نانو یک حوزه علمی نسبتا جدیدی است که دربرگیرنده پتانسیل عظیمی برای خلق پیشرفت‌های گسترده‌ در حوزه‌هایی نظیر پزشکی، الکترونیک و حتی کنترل آلودگی است. ویژگی‌های منحصر به فرد این حوزه نوظهور، باعث شده است که فناوری‌نانو به یک فناوری دگرگون‌ساز تبدیل شود. با این وجود، بسیاری از ملاحظات مربوط به فناوری‌نانو مورد بررسی قرار نگرفته است.
ریسک‌های فناوری‌نانو در حوزه بیمه عبارتند از:
• تعهد مربوط به کارفرمایان؛
• تعهد مربوط به محصول؛
• تخریب محیط زیست؛
• تعهد مربوط به کارمندان و مدیران.
در حال حاضر بخش‌هایی نظیر فناوری اطلاعات، انرژی، علوم محیط زیست، پزشکی، امنیت ملی، ایمنی مواد غذایی، لوازم و تجهیزات ورزشی، حمل و نقل و … به حوزه فناوری‌نانو توجه کرده و از آن در محصولات خود استفاده می‌کنند. با این وجود، ریسک‌های بیمه‌ای اصلی حوزه فناوری‌نانو، عمدتا بر تعهد مربوط به کارفرمایان، تعهد مربوط به محصول، تخریب محیط زیست و تعهد مربوط به کارمندان و مدیران تمرکز دارد. در حال حاضر، صنعت چندین میلیارد دلاری فناوری‌نانو در برگیرنده ریسک‌هایی است که مورد توجه صنعت بیمه قرار گرفته و مطالعات علمی نیز به دنبال بررسی ملاحظات ایمنی و نظارت بر این بخش است.
به گفته دکتر اَندرو اُتی، مدیر عامل شرکت Liability، «مهمترین نگرانی، ریسک مربوط به گذشته (retrospective risk) است، که به شدت از ریسک سریعا در حال تغییر تبعیت می‌کند». «شاخص‌های مربوط به مدیریت ریسک ممکن است به سختی بتواند آنها را شناسایی نمایند». «هر چند که ممکن است در حوزه فناوری‌نانو ریسک وجود داشته باشد، با این وجود این فناوری دربرگیرنده مزایای فوق‌العاده زیادی است».