بودجه ریاست‌جمهوری آمریکا برای نانو در ۲۰۱۵

پیشگامی ملی فناوری‌نانو در آمریکا (NNI) در سندی با عنوان متمم NNI برای بودجه ریاست جمهوری در ۲۰۱۵، جزئیات بودجه ۱٫۵ میلیارد دلاری ریاست جمهوری برای توسعه فناوری نانو در سال ۲۰۱۵ را تشریح کرد.

متمم NNI برای بودجه رییس جمهور آمریکا در ۲۰۱۵، عنوان گزارشی است که توسط برنامه پیشگامی ملی فناوری‌نانو در آمریکا (NNI)  تنظیم شده و در ۴ مارس ۲۰۱۴ میلادی به کنگره این کشور ارسال شده است. در این سند، فعالیت‌های در جریان سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ و برنامه‌های سال ۲۰۱۵ سازمان‌های همکار دولت فدرال در پیشگامی ملی فناوری‌نانو (NNI)، عمدتا از دیدگاه برنامه و بودجه تشریح شده است. سند جدید با اتکا بر برنامه راهبردی فوریه ۲۰۱۴ تهیه شده و در قالب آن سرمایه‌گذاری‌های محق شده سال ۲۰۱۳، سرمایه‌گذاری‌های برآوردی سال ۲۰۱۴ و سرمایه‌گذاری‌های درخواستی برای سال ۲۰۱۵ بر اساس حوزه‌ تشکیل‌دهنده برنامه (PCA) تهیه و تدوین شده است. 

در قالب بودجه ۲۰۱۵ ریاست جمهوری آمریکا، بالغ بر ۱٫۵ میلیارد دلار اعتبار برای پیشگامی ملی فناوری‌نانو در نظر گرفته شده است. این رقم، نشان دهنده سرمایه‌گذاری مستمر ایالات متحده آمریکا در حمایت از راهبرد نوآوری و اولویت‌های ریاست جمهوری این کشور است.
با بودجه درخواستی برای سال ۲۰۱۵ میلادی، مجموع سرمایه‌گذاری ایالات متحده آمریکا در حوزه فناوری‌نانو در قالب NNI، از سال ۲۰۰۱ میلادی، به حدود ۲۱ میلیارد دلار می رسد. این میزان سرمایه‌گذاری، نشان دهنده پتانسیل فناوری‌نانو برای بهبود گسترده درک بنیادی و کنترل مواد در مقیاس نانو، و انتقال دانش حاصله به راهکارهای مورد نظر برای رفع مسائل ملی کلیدی است.
سرمایه‌گذاری NNI در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ و بودجه پیشنهادی سال ۲۰۱۵، نشان دهنده تداوم تاکید بر تسریع انتقال از تحقیق و توسعه بنیادی به نوآوری‌هایی است که مرتبط با اولویت‌های ملی بوده، در عین حال، با اتکای قدرتمند بر تحقیقات بنیادی، پایه و اساس نوآوری‌های آینده مبتنی بر فناوری‌نانو را فراهم می‌کنند.

بودجه ۲۰۱۵ ریاست‌ جمهوری، از تحقیق و توسعه علم، مهندسی و فناوری نانومقیاس در ۱۱ سازمان حمایت می‌کند. ۹ سازمان همکار دیگر نیز دارای منافع رسالت‌محور مبتنی بر فناوری‌نانو یا مسوولیت‌های قانون‌گذاری در این حوزه هستند.
یکی از تغییرات اساسی بودجه ۲۰۱۵، تجدیدنظر در حوزه‌های تشکیل‌دهنده برنامه (PCAs) و طبقات بودجه مورد توجه NNI است.
متن کامل این گزارش به طور رایگان از طریق نشانی زیر قابل دریافت است.
http://nano.gov/node/1128