ورود به بازار چین با ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر جدید

شرکت نانو استارت، یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر پیشگام در حوزه فناوری‌نانو، از طریق شرکت وابسته خود در آسیا و با همکاری شرکت چینی Westbridge Asset Management یک صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر جدید ایجاد می‌کند.

شرکت نانواستارت (Nanostart)، یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر پیشگام در حوزه فناوری‌نانو که در فرانکفورت آلمان واقع شده است، از طریق شرکت وابسته خود در آسیا، و با همکاری شرکت چینی Westbridge Asset Management، یک صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر جدید ایجاد می‌کند. در چارچوب این همکاری، یک صندوق جدید با عنوان Nanostart Westbridge در هنگ‌هنگ ایجاد می‌شود. طی ماه‌های آینده، شرکت جدید با همکاری دولت چین، سرمایه‌گذاری‌های جدیدی را آغاز خواهد کرد.
بخش اعظمی از این منابع مالی جدید، در کشور آلمان سرمایه‌گذاری خواهد شد و باقی مانده آن نیز در کشور چین سرمایه‌گذاری می‌شود. منابع مالی جدید در شرکت‌های فعال در عرصه فناوری‌های نوین که بر حوزه فناوری‌نانو تمرکز دارند، سرمایه‌گذاری خواهد شد. هدف از این سرمایه‌گذاری، افزایش همکاری‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشور آلمان با همتایان چینی خود، جهت دسترسی به بازار چین می باشد. در عین حال نیز، شرکت‌های چینی می‌توانند از نقاط قوت شرکت‌های آلمانی در زمینه نوآوری بهره‌مند شوند.
در راستای این همکاری، اولین صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر در استان جیانگ‌سو ایجاد خواهد شد و این صندوق، همکاری‌های نزدیکی با دولت این منطقه خواهد داشت. به گفته مارکو بکمن، مدیر عامل شرکت نانو استارت، «شرکت جدید حاصل دو سال فعالیت گسترده در کشور چین بوده و یکی از رویدادهای راهبردی مهم در تاریخ شرکت نانواستارت محسوب می‌شود. برای شرکت نانواستارت، تامین مالی مشترک با دولت چین، نمایانگر ورود موفقیت‌آمیز به بازار این کشور و دومین اقتصاد بزرگ جهان می‌باشد».
در قالب همکاری جدید، مسوولیت عملیاتی و یا به عبارت دیگر، افزایش منابع مالی و مدیریت تامین مالی بر عهده شرکت چینی است.
شرکت نانواستارت در شرکت‌های جوان و خوش‌آتیه فناوری‌نانو به صورت سرمایه‌گذاری خطرپذیر، سرمایه‌گذاری می‌کند.