ساخت مرکز جدید برای تولید فناوری‌نانو

تجهیزات نانوتولید پریت‌کر، با در اختیار داشتن مجموعه ادوات پیشرفته، از فعالیت‌ها و اقدامات مختلف در زمینه توسعه کاربردهای جدید حمایت خواهد کرد.

موسسه مهندسی ملکولی دانشگاه شیکاگو با حمایت مالی ۱۵ میلیون دلاری بنیاد پریت‌کر، برای تولید در مقیاس نانو، تجهیزات جدیدی را در مرکز تحقیقاتی ویلیام اکهارد، ایجاد می‌کند.
این مرکز جدید که در پردیس هاید پارک ساخته خواهد شد، تجهیزات نانوتولید پریت‌کر نامیده می‌شود. تجهیزات نانوتولید پریت‌کر، با در اختیار داشتن مجموعه ادوات پیشرفته و فضای کافی برای مجموعه‌ی متنوعی از پروژه‌ها، از فعالیت‌ها و اقدامات مختلف در زمینه توسعه کاربردهای جدید در حوزه‌های محاسبات، بهداشت، ارتباطات، مواد هوشمند و … حمایت خواهد کرد. این محصولات جدید می‌توانند در حوزه پردازشگرها‌ی پیشرفته رایانه، حسگرها، لیزرها، سیستم‌های میکرومکانیک و ادوات نانوزیستی استفاده شوند.
به گفته روبرت زیمر، رییس موسسه مهندسی ملکولی دانشگاه شیکاگو، «تجهیزات نانوتولید پریت‌کر، تجهیزات بسیار پیشرفته‌ای را در اختیار محققان قرار خواهد داد و با حمایت‌های گسترده از فعالیت‌های موسسه مهندسی ملکولی، فرصت‌های جدیدی را در حوزه‌های مرتبط ایجاد خواهد کرد».
به گفته توماس پریت‌کر، رییس بنیاد پریت‌کر، «تجهیزات جدید تولید نانو، دربرگیرنده فرصت‌های پیشرفت بسیار زیادی است که می‌تواند حوزه‌های مطالعاتی این بنیاد را متحول نموده و سطح زندگی بشر را ارتقا دهد». سرمایه‌گذاری‌های زیادی برای ساخت این مرکز جدید صرف می‌شود و این تجهیزات برای ارتقای اکوسیستم نوآوری شیکاگو بسیار حایز اهمیت است».
بر اساس برنامه زمانی ارائه شده، مرکز جدید در اوایل سال ۲۰۱۵ آغاز به کار خواهد کرد. آغاز به کار این مرکز، به رفع شکاف موجود در بین صنعت و دانشگاه کمک خواهد کرد و به توسعه کاربردهای جدید فناوری‌نانو منجر خواهد شد.