پرداخت بیش از ۹ میلیارد ریال حمایت‌تشویقی به ۱۲۲۳ محقق نانو

ستاد توسعه فناوری نانو در فروردین ماه ۱۳۹۳مبلغ ۹,۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال به ۱۲۲۳ محقق پرداخت نموده است.

ستاد توسعه فناوری نانو در فروردین ماه ۱۳۹۳مبلغ  ۹,۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال به ۱۲۲۳ محقق پرداخت نموده است.

این حمایت‌ها مربوط به افرادی است که درخواست حمایت تشویقی آنها تا آخر بهمن ماه ۱۳۹۲ در ستاد فناوری نانو داوری و تایید شده و مشکلی برای پرداخت (مانند اشکال در  شماره حساب، شرکت نکردن در کنگره‌های مورد تأیید ستاد و ارائه مقاله) نداشته‌اند.

موارد پرداخت شده به تفکیک در جدول زیر مشخص شده است.

نوع حمایت
تعداد
مبلغ(ریال)
مقاله ISI  ۲۶۶ ۴,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه کارشناسی ارشد(دانشجو) ۳۹۰ ۲,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما) ۳۸۰ ۱,۰۳۶,۵۰۰,۰۰۰
پایان نامه دکتری(دانشجو) ۸۷ ۱,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه دکتری(استاد راهنما) ۸۲ ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر ۱۸ ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع ۱۲۲۳ ۹,۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰

شایان ذکر است؛ افراد در صورت ویرایش شماره‌حساب خود بر روی پایگاه اینترنتی حمایت‌های تشویقی، لازم است مراتب را از طریق پست الکترونیکی hrdc@nano.ir  اطلاع دهند.

گفتنی است با هدف ایجاد تعامل بین محققین فناوری‌نانو، تمامی فارغ‌التحصیلان برای دریافت بخش دوم حمایت تشویقی ملزم به شرکت در یکی از همایش‌های مورد تأیید ستاد هستند. این همایش‌ها توسط انجمن‌های علمی و با حمایت ستاد برگزار می‌شوند که دانشجویان علاوه بر ارائه مقاله در همایش ضروری است در کارگاه‌های برگزار شده توسط ستاد نیز شرکت کنند.