برگزیدگان پانزدهمین همایش دانش‌آموختگان نانو تقدیر شدند

مراسم اختتامیه پانزدهمین همایش دانش‌آموختگان فناوری نانو،‌ بعدازظهر روز جمعه پنجم اردیبهشت‌ماه برگزار شد. در این مراسم با حضورمدیرکارگروه توسعه منابع انسانی ستاد توسعه فناوری نانو، از برگزیدگان همایش تقدیر شد.

مراسم اختتامیه پانزدهمین همایش دانش‌آموختگان فناوری نانو،‌ بعدازظهر روز جمعه پنجم اردیبهشت‌ماه، در محل دانشگاه تربیت‌مدرس، برگزار شد.

مدیر کارگروه توسعه منابع‌انسانی ستاد نانو در این مراسم ضمن تشکر از مسئولان دانشگاه تربیت مدرس جهت ایجاد فضای مساعد برای برگزاری این همایش گفت:« یکی ازاهداف برگزاری همایش‌های دانش‌آموختگان نانو آشنایی پژوهشگران نانو با زمینه‌های پژوهشی و تجربیات یکدیگر است.»

دکتررضایت با اشاره به سخنان دبیرستاد توسعه فناوری‌نانو در مراسم افتتاحیه این همایش افزود: «ستاد توسعه فناوری نانو با چشم‌انداز تولید ثروت و بهبود زندگی مردم گام برداشته و در این زمینه تا کنون موفق عمل کرده است. در حوزه فناری نانو هم‌اکنون ایران یکی از کشورهای مطرح در دنیا است، که این به سبب تلاش اساتید و پژوهشگران کشور بدست آمده است.»

وی پس از ارائه گزارشی در خصوص توسعه نیروهای انسانی درحوزه فناوری نانو به وضعیت ثبت اختراع در کشور پرداخت و افزود: «در حال حاضر کشور در زمینه ثبت اختراع درتمامی حوزه‌ها وضعیت مطلوبی ندارد. بیش از ۳۰ درصد ثبت اختراعات به فناوری نانو اختصاص دارد. جهت افزایش ثبت اختراعات بین‌المللی ستاد توسعه فناوری نانو حمایتی معادل ۹۰ درصد هزینه ثبت اختراع را برای مخترعان حوزه نانو خواهد داشت تا در این زمینه نیز کشور پیشرفت چشم‌گیری داشته باشد.»

مدیرکارگروه‌ توسعه منابع انسانی ستاد نانو در پایان سخنرانی خود با اشاره به حوزه‌های الویت‌دار درفناوری نانو تصریح کرد: «رساندن فناوری به بازار درتمام دنیا کارسختی است، اگر بخواهیم فناوری و دستاوردهای حوزه نانو به بازار برسند نیازمند ایجاد برنامه، همکاری و هماهنگی در کل کشور است.»

 درادامه این مراسم، دکتر ایرانمنش دبیر پانزدهمین همایش دانش‌آموختگان فناوری نانو ضمن اشاره به آشنایی دانش‌آموختگان نانو با تحقیقات انجام گرفته درحوزه‌های مختلف فناوری نانو در این همایش، به ارایه گزارشی از پانزدهمین همایش دانش‌آموختگان فناوری نانو پرداخت و گفت: «در طول دو روز برگزاری همایش، ۲۵۶ مقاله به عنوان پوستر و ۷۰مقاله به عنوان ارائه سخنرانی و۵ کارگاه آموزشی به اجرا درآمد.»

گفتنی است، در پایان این مراسم پنج سخنران و هشت پوستر به عنوان برگزیدگان پانزدهمین همایش دانش‌آموختگان نانو معرفی و ازآنها قدرانی شد.