رقابت ۶۲۴۰ داوطلب در چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو

در مجموع ۶۲۴۰ داوطلب در چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو به رقابت خواهند پرداخت؛ که این تعداد ثبت نام نسبت به سال گذشته %۸۵ رشد داشته است.

۶۲۴۰ داوطلب چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو، به تفکیک جنسیت ۳۶۵۰ نفر(%۵۸) زن  و ۲۵۹۰ نفر (%۴۲) مرد و به تفکیک مقطع تحصیلی ۴۵۱ نفر (%۷) دکتری تخصصی، ۴۳ نفر (%۱) دکتری عمومی، ۱۹۱۹ نفر (%۳۱) کارشناسی ارشد و ۳۸۲۷ نفر (%۶۱) از مقاطع کارشناسی و پایین‌تر هستند.  

در چهارمین مسابقه ملی نانو، رشته‌های تحصیلی شیمی، فیزیک، مهندسی شیمی، مهندسی مواد، زیست شناسی و مهندسی مکانیک به ترتیب با ۱۳۲۹، ۵۷۰، ۳۹۴، ۳۹۲، ۳۲۱ و ۳۰۹ داوطلب، در رتبه اول تا ششم آمار بالای ثبت‌نام مسابقه قرار دارند.

همچنین از میان ثبت‌نام کنندگان ۵۵۸۱ نفر (%۸۹) توسط نهادهای ‏ترویجی و ۶۵۹  نفر (%۱۱) به صورت انفرادی ثبت نام شده‌اند. 
بطور کلی در چهارمین مسابقه ملی ‏فناوری نانو، ۱۰۷ نهاد ترویجی شامل ۶۴ (%۶۰) گروه دانشجویی ، ۱۶ (%۱۵) شرکت‌ آموزشی و ۱۶‏ (۱۵%) نهاد آموزش و پرورش و ۱۱ (%۱۰) نهاد از سایر نهادهای ترویجی در روند ثبت‌نام و آموزش داوطلبان مشارکت داشته‌اند. ‏شایان ذکر است که تعداد نهادهای ترویجی فناوری نانوی فعال در چهارمین مسابقه ملی نانو، نسبت به سال گذشته % ۶۰ رشد داشته‌ است. در چهارمین مسابقه ملی نانو به ترتیب مشارکت تعداد گروه‌های دانشجویی %۴۹، شرکت‌های آموزشی %۲۳، نهادهای آموزش و پرورش %۱۵۷ و سایر نهادهای ترویجی %۱۷۵ نسبت به سال گذشته رشد داشته‌ است.

در چهارمین مسابقه ملی نانو، استان‌های تهران، فارس، خوزستان، خراسان رضوی، البرز و اصفهان به ترتیب با ۱۴۳۷، ۸۱۵، ۵۷۹، ۴۰۷، ۳۱۶ و ۳۱۵ داوطلب، در رتبه اول تا ششم آمار بالای ثبت‌نام مسابقه قرار دارند.

گفتنی است در برگزاری این مسابقه، مراکز علمی و دانشگاهی مختلفی با دبیرخانه مسابقه، به عنوان حامی، ‏همکاری دارند که عبارتند از:

همکاران و حامیان اصلی 
کمیته فناوری نانو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، اداره کل انجمن‌های علمی و المپیادهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر، شرکت آماد بهینه ساز و شرکت بیگدل پلاست.

حامیان اجرایی

شرکت فناوری‌های پیشرفته آسیا، دانشگاه شیراز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه اراک، دانشگاه ایلام، آموزش و پرورش منطقه سرچهان فارس، دانشگاه خلیج فارس، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان، دانشگاه یزد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، مرکز آموزش عالی لار، آموزش و پرورش لارستان، دانشگاه رازی، مرکز آموزش علمی کاربردی میناب، مرکز آموزش علمی کاربردی آباده، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، سازمان بسیج دانشجویی، دانشگاه پیام نور مرکز ملایر، دانشگاه کاشان، دانشگاه یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول.‏

شایان ذکر است چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو در تاریخ جمعه ۱۹ اردیبهشت ماه رأس ساعت ۱۰ در ‏۳۴ شهر در ۲۳ استان کشور برگزار خواهد شد.‏