حفاظت از نیروی کار فعال در حوزه‌ی فناوری‌نانو

برنامه‌ی راهبردی فناوری‌نانوی سازمان ملی سلامت و ایمنی حرفه‌ای، مبتنی بر برنامه‌ی جامعی است که با داشتن یک ساختار ماتریسی، در ساختار درونی NIOSH مدیریت می‌شود.

سازمان ملی سلامت و ایمنی حرفه‌ای (NIOSH) ایالات متحده‌ی آمریکا، گزارش خود را در زمینه‌ی حفاظت از نیروی کار فناوری‌نانو در قالب «برنامه‌ی راهبردی تحقیقات و راهنمای فناوری‌نانو، ۲۰۱۶-۲۰۱۳» به روز کرده است. این برنامه، به روز شده‌ی برنامه‌ی راهبردی نوامبر سال ۲۰۰۹ است که با اطلاعات به دست آمده از نتایج تحقیقات در حال انجام، منتشر شده است. 
برنامه‌ی راهبردی فناوری‌نانوی سازمان ملی سلامت و ایمنی حرفه‌ای، مبتنی بر برنامه‌ی جامعی است که با داشتن یک ساختار ماتریسی، در ساختار درونی NIOSH مدیریت شده است و از بخش‌های مختلف برنامه‌ی تحقیقات حرفه‌ای ملی (NORA) پشتیبانی می‌کند.
با توسعه‌ی فناوری‌نانو در بخش‌های مختلف صنعت، فرصت‌های بیشماری برای توسعه‌ی ارزش اقتصادی و اثرات محصولات و فناوری‌های جدید در ایالات متحده‌ی آمریکا فراهم می‌شود. امروزه نانومواد در محصولات مختلفی از محصولات بهداشتی گرفته تا پوشاک و کاربردهای زیست‌پزشکی و صنعتی یافت می‌شود. مزایای بالقوه‌ی فناوری‌نانو بسیار فراوان است و باید به جامعه شناسانده شود. با این حال، این نگرانی وجود دارد که در صورتی که برای تعیین نحوه‌ی مدیریت بهینه و کنترل ایمنی حرفه‌ای مخاطرات سلامت مربوط به استفاده از نانومواد، تحقیقات مختلفی انجام نگیرد، ممکن است پتانسیل کامل مزایای اجتماعی این فناوری شناسایی نگردد. 
برنامه‌ی راهبردی تحقیقات و راهنمای فناوری‌نانو NIOSH، نقشه راهی است که برای ارتقای درک بنیادی سم‌شناسی و انتشار نانومواد در محیط کار استفاده می‌شود. این برنامه دربرگیرنده‌ی شیوه‌های مدیریت ریسک مناسبی است که در مراحل مختلف اکتشاف، توسعه و تجاری‌سازی نانومواد مهندسی شده قابل استفاده می‌باشد.
متن کامل این گزارش به طور رایگان از طریق نشانی قابل دریافت است. 
http://www.nanowerk.com/nanotechnology-news/newsid=35536.php