گزارش دولت آمریکا در زمینه‌ی نانوتولید و رقابت‌پذیری این کشور

وجود شکاف اساسی در تأمین مالی مراحل میانی فرایند نوآوری تولید نانو، فقدان یک چشم‌انداز در حوزه‌ی نانوتولید و … از جمله چالش‌های پیش‌ روی ایالات متحده‌ی آمریکا در حوزه‌ی نانوتولید است.

پیشگامی ملی 
ایالات متحده آمریکا (NNI) در سال ۲۰۰۱ میلادی آغاز و عمدتاً بر حوزه‌ی تحقیق و توسعه تمرکز داشت. دولت آمریکا در قالب این پیشگامی، با احتساب میزان بودجه‌ی درخواستی برای سال ۲۰۱۴ میلادی، در مجموع بیش از ۲۰ میلیارد دلار در زمینه‌ی فناوری‌ نانو سرمایه‌گذاری کرده است. با این حجم عظیم سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری گسترده سایر کشورهای دنیا، محصولات مختلف فناوری‌ نانو در حال تجاری‌ سازی و تولید انبوه است و وارد بازارهای جهانی می‌شوند. امروزه بازارهای این حوزه شکوفا شده و فعالیت‌های مربوط به تولید نانو در محیط جهانی، رقابت‌ پذیرتر شده است.
در این رستا، اداره‌ی پاسخ‌گویی آمریکا (GAO) به دنبال شناسایی چالش‌های پیش‌روی این کشور در زمینه‌ی تولید نانو و مسائل مربوط به آن است. به همین منظور این اداره، گزارشی را در این حوزه منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش، چالش‌های پیش‌روی ایالات متحده آمریکا در حوزه‌ی نانوتولید عبارتند از:
• وجود شکاف اساسی در تأمین مالی مراحل میانی فرایند نوآوری تولید نانو 
• فقدان استانداردهای مربوط به تجاری‌سازی یا ایمنی، سلامت و محیط زیست (EHS) 
• فقدان یک چشم‌انداز در حوزه‌ی نانوتولید
• تهدیدهای مربوط به مالکیت معنوی ایالات متحده آمریکا
اقدامات کلیدی مورد نظر کارشناسان برای ارتقای رقابت‌ پذیری نانوتولید در ایالات متحده آمریکا عبارتند از:
• تقویت نوآوری ایالات متحده آمریکا از طریق به روز کردن برنامه‌ها و سیاست‌های کنونی مربوط به حوزه‌ی نوآوری
• بهبود نوآوری ایالات متحده آمریکا در زمینه‌ی تولید از طریق ارتقای همکاری بخش خصوصی و دولتی
• طراحی راهبردی برای ارائه‌ی یک چشم انداز کلی نگرا برای نانوتولید ایالات متحده آمریکا
سیاست‌های محوری مورد نظر کارشناسان در حوزه‌ی تولید نانو نیز عبارتند از:
• توسعه‌ی استانداردهای بین‌المللی نانوتولید
• تداوم حمایت از تحقیق و توسعه‌ی پایه در حوزه‌ی فناوری‌ نانو 
• توسعه یک رویکرد مشترک، منسجم و تقویت‌ شده در زمینه‌ی مسائل ایمنی، سلامت و محیط زیست.
متن کامل این گزارش به طور رایگان از طریق نشانی قابل دریافت است. http://www.nanowerk.com/nanotechnology-news/newsid=35666.php