همکاری کره جنوبی و اتحادیه اروپا در حوزه‌ی فناوری‌ نانو

کره‌جنوبی و اتحادیه اروپا به دنبال استفاده از کاربردهای فناوری‌ نانو در حوزه‌ی ذخیره‌ی هیدروژن هستند.

هیدروژن با داشتن چگالی انرژی بیشتر و بدون تولید دی‌اکسید کربن نسبت به سوخت‌های فسیلی، دارای مزایای زیست‌ محیطی گسترده‌ای است. با حال حاضر یکی از چالش‌های اصلی استفاده از انرژی هیدروژن، نحوه‌ی ذخیره سازی آن است.
در این راستا، کشور کره‌جنوبی و اتحادیه اروپا در چارچوب پروژه‌ی نانوهای (NANOHy) به دنبال استفاده از کاربردهای فناوری‌ نانو در حوزه‌ی ذخیره سازی هیدروژن هستند. پروژه‌ی NANOHy به دنبال مدل‌سازی نظری، سنتز، تعیین مشخصات و آزمایش مواد نانوکامپوزیت جدید در زمینه‌ی ذخیره‌ی انرژی است.
ماکزیمیلیان فیچنر، از مؤسسه‌ی فناوری کارلسروهه (KIT) آلمان و هماهنگ کننده‌ی پروژه‌ی نانوهای، می گوید: «با استفاده از دستاوردهای اجرای پروژه‌ی نانوهای، توسعه‌ی مواد ذخیره‌ی هیدروژن تداوم می‌یابد. پیشرفت‌های مربوط به کاربردهای نانومواد در حوزه‌ی انرژی، بخش مهمی از این پروژه را تشکیل می‌دهد».
تیم همکار این پروژه، به دنبال طراحی و توسعه‌ی مفاهیم جذاب در مقیاس نانو، نظیر لایه‌های پلیمری خودآرا، می‌باشند. این پروژه با تشویق سایر گروه‌های تحقیقاتی، فعالیت‌های این حوزه‌ی تحقیقاتی را راهبری خواهد کرد.
فیچنر معتقد است که تحقیقات این پروژه، منجر به درک بهتر مواد ذخیره‌ی هیدروژن در مقیاس نانو خواهد شد. در حال حاضر تیم تحقیقاتی پروژه‌ی نانوهای، به چگونگی آماده کردن این سیستم‌ها، نحوه‌ی تحقیق در این حوزه و نحوه‌ی رفتار یک سیستم منتخب در محیط آزمایشگاهی، پی‌برده‌اند.
پروژه‌ی نانوهای در چارچوب برنامه‌ی هفتم توسعه‌ی تحقیقات و فناوری اتحادیه اروپا (FP7) انجام می‌گیرد.