پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال تشویقی به مجلات فناوری نانو نمایه شده در ISI

ستاد نانو برای ارتقای کیفیت و تشویق مجلات علمی- پژوهشی داخلی فناوری نانو برای نمایه شدن در مؤسسه‌ی بین‌المللی ISI، مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال حمایت تشویقی در نظر گرفته است.

ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو برای ارتقای کیفیت و تشویق مجلات علمی- پژوهشی داخلی فناوری نانو برای نمایه شدن در مؤسسه‌ی بین‌المللی ISI، از مهر ماه ۱۳۹۰ تاکنون دو برنامه را به اجرا کرده است:
•    ارزیابی و پرداخت حمایت‌های تشویقی مجلات: این ارزیابی براساس آیین‌نامه‌ی مدون ستاد و برای هر شماره‌ی مجله انجام می‌شود
•    به کارگیری مشاور تخصصی برای آموزش مجلات: این مشاور با برگزاری کارگاه‌های تخصصی برای مجلات، نقاط قوت و ضعف آنها را شناسایی نموده و برای کسب نمایه‌ی ISI به آن‌ها آموزش‌های لازم را ارائه می‌کند.
در حال حاضر ۹ مجله‌ی علمی – پژوهشی در حوزه‌ی فناوری نانو در کشور وجود دارد که در زمینه‌های پزشکی، شیمی، فیزیک، مهندسی مواد، مهندسی شیمی و … اقدام به انتشار مقاله می‌کنند. با توجه به نشست‌های برگزار شده و مشکلات شناسایی شده، ستاد نانو با تصویب آیین‌نامه‌های تشویقی جدید سعی در رفع مشکلات آن‌ها نموده است.
از جمله موارد مهم برای تشویق این مجلات به نمایه شدن در مؤسسه‌ی ISI در صورت دستیابی به این مهم، به هر مجله مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال پاداش پرداخت خواهد شد.

موارد تشویقی جدید:
۱- حمایت از چاپ مقالات مروری در مجلات علمی ـ پژوهشی فناوری نانو
–    پرداخت تشویقی به مقالات مروری چاپ شده در این مجلات (۱ میلیون تومان)
–    پرداخت تشویقی به ازای هر Affiliation  خارجی در مقالات مروری این مجلات (۱۰۰ هزار تومان) 
–    پرداخت تشویقی در صورتی که تعداد نویسندگان ایرانی مقاله از سه نفربیشتر باشد (به ازای هر نویسنده ۵۰ هزار تومان) 

تبصره: حداکثر مبلغ پرداختی برای چاپ مقاله‌ی مروری در مجلات نانویی ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان خواهد بود.

۲- کمک به افزایش ارجاع دهی مقالات چاپ شده در مجلات نانویی
به مقالات ISI مرتبط با فناوری نانو که در مراجع خود از مقالات چاپ شده در مجلات علمی ـ پژوهشی فناوری نانو استفاده کنند، به ازای هر ارجاع‌دهی، ۲۰٫۰۰۰ تومان حمایت تشویقی تعلق می‌گیرد.

•    حداکثر مبلغ حمایت تشویقی ارجاع‌دهی مقالات چاپ شده در مجلات نانویی، ۲۰۰٫۰۰۰ تومان است.

۳- کمک به افزایش تعداد مقالات چاپ شده در مجلات فناوری نانو
–    مبلغ تشویق مقالات چاپ شده در مجلات علمی ـ پژوهشی فناوری نانو انگلیسی ۸۰۰ هزار تومان
–    مبلغ تشویق مقالات چاپ شده در مجلات علمی ـ پژوهشی انگلیسی ۴۰۰ هزار تومان
–    مبلغ تشویق مقالات چاپ شده در مجلات علمی ـ پژوهشی فارسی ۲۰۰ هزار تومان

تبصره: در صورت نمایه شدن مجلات علمی ـ پژوهشی فناوری نانو انگلیسی در مؤسسه‌ی ISI، برای هر مقاله مبلغ ۷۰۰ هزار تومان (مابه التفاوت مبلغ تشویقی مقالات ISI و علمی – پژوهشی) به نویسندگان مقاله  پرداخت خواهد شد.