پرداخت بیش از ۷ میلیارد ریال حمایت‌تشویقی به ۱۳۶۴ محقق نانو

ستاد توسعه فناوری نانو در خرداد ماه ۱۳۹۳مبلغ ۷,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۱۳۶۴ محقق پرداخت نموده است.

این حمایت‌ها مربوط به افرادی است که درخواست حمایت تشویقی آن‌ها تا آخر فروردین ماه ۱۳۹۳ در ستاد فناوری نانو داوری و تأیید شده و مشکلی برای پرداخت (مانند اشکال در شماره حساب، شرکت نکردن در کنگره‌های مورد تأیید ستاد و ارائه‌ی مقاله) نداشته‌اند.
همچنین این پرداخت شامل افرادی که مرحله اول پایان نامه آن‌ها تا اردیبهشت ۱۳۹۳ در ستادنانو داوری و تأیید شده و همچنین حمایت تشویقی مرحله‌ی دوم افرادی که در همایش‌های ذیل شرکت کرده‌اند نیز است.
•    کنگره‌ی ایمنی نانو ایران ‏Iran Nano Safety Congress‏
•    بیستمین‎ ‎سمینار شیمی‎ ‎تجزیه
•    اولین همایش خاورمیانه‌ای و ششمین همایش ملی سامانه‌های نوین دارورسانی
•    پنجمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها
•    پانزدهمین همایش دانش آموختگان نانو
•    پنجمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو
موارد پرداخت شده به تفکیک در جدول زیر مشخص شده است.

نوع حمایت
 تعداد
مبلغ(ریال)
مقاله ISI ۲۳ ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه کارشناسی ارشد(دانشجو) ۵۸۰ ۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما) ۵۴۹ ۱,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰
پایان نامه دکتری(دانشجو) ۱۵۳ ۲,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه دکتری(استاد راهنما) ۲۷ ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰
سایر ۳۲ ۵۳۶,۵۰۰,۰۰۰
جمع ۱۳۶۴ ۷,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰

شایان ذکر است، افراد در صورت ویرایش شماره‌حساب خود بر روی پایگاه اینترنتی حمایت‌های تشویقی، لازم است مراتب را از طریق پست الکترونیکی hrdc@nano.ir  اطلاع دهند.

با هدف ایجاد تعامل بین محققین فناوری‌نانو، تمامی فارغ‌التحصیلان برای دریافت بخش دوم حمایت تشویقی ملزم به شرکت در یکی از همایش‌های مورد تأیید ستاد هستند. این همایش‌ها توسط انجمن‌های علمی و با حمایت ستاد برگزار می‌شوند که دانشجویان علاوه بر ارائه‌ی مقاله در همای،ش ضروری است در کارگاه‌های برگزار شده توسط ستاد نیز شرکت کنند.