اسامی برگزیدگان آزمون توانمندی تدریس چهارمین مسابقه ملی نانو اعلام شد

اسامی ۳۱ برگزیده آزمون توانمندی تدریس از سوی دبیرخانه مسابقه ملی فناوری نانو اعلام شد.‏ ‏از بین شرکت‌کنندگان چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو که به سوالات مربوط به آزمون توانمندی پاسخ دادند، ۱۱ نفر گواهی ‏تدریس «تراز ج»، ۱۱ نفر گواهی تدریس «تراز ب»، و ۹ نفر گواهی ‏تدریس «تراز الف» دریافت کردند.‏

اسامی برگزیدگان آزمون توانمندی تدریس که همزمان با چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو برگزار شد، از سوی ‏دبیرخانه مسابقه اعلام شد.‏

چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو از ۸۵ سوال چهار گزینه‌ای و ۳ سوال تشریحی ویژه علاقمندان به دریافت ‏گواهی توانمندی تدریس تشکیل شده بود. ۴۸۹ نفر در این آزمون به سوالات تشریحی پاسخ دادند که این میزان مشارکت در آزمون تدریس فناوری نانو نسبت به سومین مسابقه ملی نانو ۲۱% رشد داشته است. از این میان ‏‏۳۱ نفر؛ ۱۱ نفر گواهی ‏تدریس «تراز ج»، ۱۱ نفر گواهی تدریس «تراز ب»، و ۹ نفر گواهی ‏تدریس «تراز الف» دریافت ‏کردند.

‏نحوه محاسبه نمره افراد برای دریافت گواهی توانمندی تدریس به شرح زیر است:‏‎
*‎افراد با تراز علمی بین ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ که ۵۵ درصد نمره آموزشی از سوالات تشریحی را کسب ‏‏کرده‌اند، گواهی تدریس تراز «ج»‏‎ ‎دریافت می‌کنند.‏‎ ‎
*‎افراد با تراز علمی بین ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ که ۵۵ درصد نمره آموزشی از سوالات تشریحی را کسب ‏‏کرده‌اند، گواهی تدریس تراز «ب»‏‎ ‎دریافت می‌کنند.‏‎ ‎
‎*‎افراد با تراز علمی بالای ۵۰۰۰ که ۵۵ درصد نمره آموزشی از سوالات تشریحی را کسب ‏‏کرده‌اند، گواهی تدریس تراز «الف»‏‎ ‎دریافت می‌کنند.‏‎
 ‎
گفتنی است افراد دارای این گواهی می‌توانند با برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی از حمایت‌های تشویقی ‏ستاد نانو برخوردار گردند. اسامی این افراد در جدول زیر آمده است.‏

نام فرد
مقطع رشته تراز علمی ‏مسابقه
امتیاز ‏آموزشی نتیجه ‏نهایی
قادر حسین زاده دانشجوی دکتری تخصصی نانوشیمی ۶۱۴۵ ۷۸٫۳۳ الف
محمدجعفر مولایی دکتری تخصصی مهندسی مواد ۵۸۶۳ ۹۱٫۰۰ الف
سیدعلی معبودی دکتری تخصصی مهندسی فناوری نانو ۵۵۴۲ ۷۳٫۳۳ الف
عباس بهروز مغانجوقی کارشناسی ارشد شیمی ۵۵۰۲ ۷۴٫۳۳ الف
میثم هادیان پزوه دانشجوی کارشناسی ارشد نانوشیمی ۵۳۴۱ ۹۲٫۶۷ الف
علی رحیمی نژاد کارشناسی ارشد نانو فناوری پزشکی ۵۳۴۱ ۷۰٫۰۰ الف
امیر حسن مهدی زاده مقدم                   کارشناسی ارشد مهندسی فناوری نانو ۵۳۴۱ ۸۱٫۰۰ الف
الهه اسماعیلی دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی فناوری نانو ۵۱۴۱ ۶۳٫۳۳ الف
راضیه تاجری کارشناسی ارشد مهندسی فناوری نانو ۵۱۰۰ ۸۸٫۳۳ الف
مصطفی مقداری کارشناسی ارشد مهندسی فناوری نانو ۴۹۴۰ ۵۸٫۳۳ ب
مسعود خسروی دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی فناوری نانو ۴۸۱۹ ۶۶٫۶۷ ب
ابوذر رمضانی فرخانی  دانشجوی دکتری عمومی پزشکی ۴۸۱۹ ۵۸٫۳۳ ب
بیژن سرخوش کارشناسی ارشد مهندسی فناوری نانو ۴۷۷۹ ۸۶٫۰۰ ب
حمیدرضا شاقلانی لور دکتری تخصصی نانوشیمی ۴۶۱۸ ۶۷٫۶۷ ب
محمد سلیمانی کارشناسی ارشد نانوشیمی ۴۴۵۸ ۷۵٫۰۰ ب
فرزین قانع گلمحمدی کارشناسی ارشد فیزیک ۴۲۵۷ ۶۹٫۶۷ ب
محمدصادق الماسی کارشناسی ارشد فیزیک ۴۲۵۷ ۷۴٫۳۳ ب
حورا نکونام کارشناسی ارشد نانو فناوری پزشکی ۴۲۱۷ ۷۰٫۳۳ ب
آرش سلطانی نقده کارشناسی ارشد مهندسی فناوری نانو ۴۱۳۷ ۶۲٫۰۰ ب
اکبر قاسمی یک لنگی دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی فناوری نانو ۴۰۱۶ ۶۲٫۶۷ ب
امید علی زاده دکتری تخصصی مهندسی فناوری نانو ۳۹۷۶ ۶۷٫۶۷ ج
رویا چراغی دانشجوی دکتری تخصصی نانوبیوتکنولوژی ۳۹۷۶ ۵۶٫۰۰ ج
حمید ارشادی فر دکتری تخصصی شیمی ۳۸۵۵ ۵۵٫۰۰ ج
آروین اسکندری کارشناسی ارشد مهندسی مواد ۳۸۱۵ ۶۲٫۰۰ ج
قاسم شیرآوند دکتری تخصصی نانوشیمی ۳۷۳۵ ۶۰٫۶۷ ج
شبنم هاشم‌زاده دکتری تخصصی نانو فناوری پزشکی ۳۶۹۵ ۶۵٫۰۰ ج
سعید حاتمی خواه دانشجوی کارشناسی ارشد  مهندسی فناوری نانو ۳۵۳۴ ۶۱٫۰۰ ج
متین محمودی فرد دکتری تخصصی مهندسی نساجی ۳۴۹۴ ۵۷٫۰۰ ج
محمدرضا مهدی پور دکتری تخصصی مهندسی فناوری نانو  ۳۴۱۴ ۵۸٫۶۷ ج
فرزاد حسینی نسب    دکتری تخصصی مهندسی فناوری نانو ۳۳۷۳  ۶۰٫۳۳ ج
فریبا السادات طهرانی    کارشناسی ارشد مهندسی مواد ۳۲۱۳ ۶۰٫۶۷ ج