دومین دوره توان‌افزایی مروجین ویژه مدرسان فناوری نانو

دومین دوره توان‌افزایی مروجین ویژه مدرسان فناوری نانو، در راستای افزایش همکاری بین ستاد توسعه فناوری نانو و مدرسان نانو و افزایش سطح ترویجی و آموزشی مدرسان، برگزار می‌گردد.

در راستای افزایش همکاری بین ستاد توسعه فناوری نانو و مدرسان نانو و افزایش سطح ترویجی و آموزشی مدرسان، دومین دوره توان‌افزایی مروجین ویژه مدرسان فناوری نانو از تاریخ ۵ الی ۷ شهریور ماه ۱۳۹۳ به مدت ۳ روز در محل سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزار می‌گردد.

هدف از برگزاری این دوره آموزشی، افزایش تعامل و همکاری بین مدرسان نانو و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، آشنایی بیشتر مدرسان با اهداف، ساختار و برنامه‌های این ستاد، افزایش روحیه کارگروهی و انتقال تجربیات موفق، آگاهی از دغدغه‌ها و مشکلات مدرسان نانو، افزایش سطح ترویجی و آموزشی مدرسان فناوری نانو و همچنین اشراف اطلاعاتی از وضعیت فناوری نانو در کشور است.

سرفصل‌ها و برنامه‌های این دوره در سه سطح دانش‌آموزی، دانشجویی و صنعتی تدوین گردیده‌است و در پایان دوره، از سوی ستاد نانو به شرکت کنندگان گواهی حضور اعطا خواهد شد. شرکت در این دوره برای مدرسان فناوری نانو حائز امتیاز آموزشی است و در سوابق ترویجی و آموزشی آنها ثبت می‌گردد.

همچنین شرکت کنندگان در این دوره، امکان برگزاری سمینارهای “آشنایی صنایع با کاربردهای فناوری نانو” را خواهند داشت.

مدرسان فناوری نانو تا تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۳۹۳ فرصت دارند تا از طریق مکاتبه با ایمیل student@nano.ir  ثبت نام خود را در این دوره نهایی نمایند.

شایان ذکر است اولین دوره ‌توان‌افزایی مروجین ویژه نهاد‌‌های ترویجی فناوری نانو با حضور انجمن‌های علمی، هسته‌های علمی بسیج دانشجویی، شرکت‌های آموزشی‌-‌ترویجی و گروه‌های نانو موسسه‌ها و پژوهشکده‌ها از سراسر کشور، در بهمن‌ماه ۱۳۹۲ برگزار گردید.