اتحادیه اروپا: مسابقه‌ای بین شرکت‌های فناوری‌ نانو جهت بهره‌برداری از منابع مالی ۲۰۲۰

مسابقه جدید به این منظور طراحی شده است تا به کسب و کارهای تولیدی و مهندسی کوچک و متوسط فعال در حوزه فناوری‌ نانو کمک کند تا از منابع مالی اتحادیه اروپا بهره‌برداری کنند.

مسابقه جدید به این منظور طراحی شده است تا به کسب و کارهای تولیدی و مهندسی کوچک و متوسط فعال در حوزه فناوری ‌نانو کمک کند تا از منابع مالی تحقیق و توسعه ۲٫۵ میلیارد یورویی صندوق تأمین مالی نوآوری برنامه افق ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا بهره‌برداری کنند.
این مسابقه، اولین مسابقه از مجموعه مسابقاتی است که توسط شرکت پرا تکنولوژی (Pera Technology) اجرا می‌شود. هدف از طراحی این مسابقه، کمک به کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs) جهت تضمین تأمین مالی پروژه‌های ابداعی خود در دوران رکود کنونی است. شرکت پرا تکنولوژی به طور ویژه به دنبال شناسایی مشکلات SMEs برای سرعت بخشیدن به جذب و بکارگیری کاربردهای فناوری‌ نانو، مواد پیشرفته و سایر فناوری‌های تولیدی و پردازش پیشرفته است.
۱۰ کسب و کار منتخب این مسابقه، به طور کامل از منابع مالی صندوق نوآوری و علوم افق ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا بهره‌برداری خواهند کرد. برنامه افق ۲۰۲۰ که از امسال آغاز شده است، برای آغاز به کار نمونه‌سازی تجاری ایده‌های جدید محصولات، بین ۵۰۰ هزار یورو تا ۲٫۵ میلیون یورو کمک خواهد کرد. زمانی که نمونه محصول توسعه پیداکرد، برنامه افق ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا کمک خواهد کرد تا شرکت‌های کوچک و متوسط به سرمایه‌گذاران بالقوه در نقاط مختلف اروپا و سایر کشورها دسترسی پیدا کنند.
پرا تکنولوژی در زمینه فراهم کردن دسترسی به منابع مالی اتحادیه اروپا، یکی از موفق‌ترین شرکت‌ها بوده است. این شرکت در طی برنامه هفتم توسعه تحقیقات و فناوری اتحادیه اروپا، حدود ۷۰ میلیون پوند، برای کسب و کارهای کشور انگلیس، جذب کرده است.